Даяджиите вече разполагат с ПОС терминали

улесноне плащане на глоби ДАИ

Даяджиите вече разполагат с ПОС терминали , при плащане на място получавате 20% отстъпка.

Според последните данни от Министерството на транспорта и съобщенията, ИА „Автомобилна администрация” е осъществила значителен напредък в усъвършенстването на своята система за контрол. Нововъведението се състои в оборудването на служебните автомобили с модерни ПОС терминални устройства, които са свързани директно с електронната система за контрол на агенцията.

Плюсовете

Тази модернизация дава възможност както на чуждестранни граждани без постоянен адрес в България, така и на български граждани, да заплащат наказателните постановления директно на място. В случай, че нарушителят избере да не обжалва глобата, той може да я плати веднага чрез ПОС терминал или по банков път в рамките на 14 дни.

Целта на тази инициатива, както поясняват от транспортното министерство, е да се увеличи събираемостта на глобите и едновременно с това да се намали административната тежест. Въвеждането на ПОС терминалите в автомобилите за контрол е част от по-широка стратегия за модернизация и цифровизация на услугите в сектора.

Вече са забелязани положителни резултати от това нововъведение. Статистиката показва, че над 10% от нарушителите без постоянен адрес на територията на България вече са използвали този метод за плащане на глобите, което подчертава ефективността на системата.