Държавата е абдикирала от летище Пловдив

С предстоящите съкращения на улицата ще останат специалисти, в които е инвестирано дълги години, заяви депутатът от БСП ЛЯВА България.
 
Георги Търновалийски е роден на 24 юли 1963 г. в град Раковски. Завършил е Търговската гимназия, а после икономика във ВИНС – Варна. Работил е няколко години като икономист в КЦМ. Още от основаването на данъчната администрация през 1991 г. работи в нейните структури, а през 2006 г. става директор на НАП – Пловдив. В периода 2010-2011 е заместник-кмет по евроинтеграцията и социалната политика в Пловдив. От октомври 2013 до май 2014 година е зам. изпълнителен директор на НАП. През юни 2014 г. заема поста зам.-министър на финансите в правителството на Пламен Орешарски. Депутат в 43-то Народно събрание от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ, избран от район Пловдив. Член е на комисията по бюджет и финанси и на комисията по здравеопазване.
 
"При добро управление летището ще може да се самоиздържа"
"Летище Пловдив може да стане водещо в карго полетите не само в България, но и в целия регион"
 
– Господин Търновалийски, в началото на годината бе обявено, че летище Пловдив ще се дава на концесия, миналата седмица обаче синдикатите алармираха, че то вече преминава на дневен режим на работа, което пък вие предрекохте. Какво се случи през последните месеци на аеропорта?
–  Процесът започна с това, че държавата не превеждаше дължимите средства на летището, за да може то да изпълнява функциите си и да плаща заплати. Още през февруари работещи там и пловдивчани алармираха в моята приемна какво се случва. Това беше и причината за питането ми към министъра на транспорта. Още тогава ние се опасявахме, че ще бъдат уволнени много служители и летището ще заработи на дневен график, или както го нарекох, като "плод-зеленчук" – от 6 до 22 ч. В какво се състои проблемът? На първо място този начин на работа ще ограничи възможностите за привличане на нови авиопревозвачи и оттам увеличение на приходите. Ще има загуба на съществуващи клиенти, тъй като няма да отговаря на техните изисквания. Другият проблем е, че ще бъдат освободени 43 служители, включително и дългогодишни специалисти, от които летището има нужда. Очаква се съкращаване на оперативен персонал, а същевременно се назначават нови хора в администрацията. Освен това аеропортът се ползва и като аварийно летище от 62 авиокомпании. При положение, че работи от 6 до 22 ч., с каквото работно време ще бъде и пожарната, то вече няма да може да изпълнява функциите си като такова.
 
– Защо се случва всичко това?
– Факт е, че оперативните разходи на летището са по-големи от неговите приходи, които се формират от летищните услуги и стопанската дейност. В последната година са подобрени показателите, а и съгласно европейски регламент този тип регионални летища могат да се субсидират и от държавата. Тя има отговорности в това отношение, още повече, че има редица дейности и полети, които попадат в категорията "свързани с изпълнението на задачи на публичната власт или услуги от общ икономически интерес". За тези полети държавата трябва да плаща, а тя не го прави. Освен това към летище Пловдив са прикачени разходите на бившето летище Търговище, с което не е ясно какво ще се случва, но разходите за него са на гърба на летище Пловдив, както и останалите извън концесията активи на летище Бургас. Летището плаща и наем на едно дружество с частен капитал – "Летище Пловдив" ЕАД. Държавата в лицето на Министерството на транспорта е абдикирала от задълженията си към летище Пловдив. Това е видно и от отговора на министъра на моето  питане, в който се казва, че то ще бъде дадено на концесия. Но аз питам: кой ще вземе неработещ бизнес?
 
– Смятате, че то е докарано до състояние, в което не би било атрактивно?
– След като това летище ще бъде отдадено на концесия, концесионерът трябва да има интерес, срещу което и държавата да може да поиска висока такса. За да има обаче висока концесионна такса, това летище трябва да е работещо.
 
– Би ли имал някой полза летището да се набута в ъгъла?
– Другата идея би могла да бъде да го набутаме в ъгъла, за да работи добре някое друго летище. Не искам и да си помислям, че управляващите предпочитат да развиват летище Стара Загора, а да загърбят летище Пловдив.
 
– Но летище Стара Загора е затворено.
– Това са записали в своята програма управляващите. Летище Пловдив е важно за икономиката, за бизнеса, за туризма в региона. И от него зависят перспективите пред Южния централен район. Години наред това летище не се развива по неясни за мен причини. Защо това не се позволява? Защо на летище София се отстъпват летищните такси, а за летище Пловдив – не?
 
– Може ли да направите сравнение с какви резултати беше летището преди и сега?
– Годините 2010-а, 2011-а са периоди, в които летището се развиваше и не би трябвало да се се съпоставят със сегашния период. Но нека да погледнем съотношението между 2013 г. и 2014 г.  Общият размер на приходите от оперативна дейност на "Летище Пловдив" ЕАД за 2014 г. е малко над 4 млн. лв. Анализът на собствените търговски приходи на компанията – в това число приходи от наземно обслужване, обработени товари, продажби на авиогориво, от търговски обекти, показва нарастване от 65,74% спрямо 2013 г. Това показва, че при едно добро управление летището ще може да се самоиздържа, но когато и държавата си свърши своята работа и си плаща задълженията за изпълнението на задачи на публичната власт или услуги от общ икономически интерес. Държавата е тази, която трябва да се грижи и като собственик, но и като политика за развитие на региона. Не може единствената цел да бъде печалбата, а област Пловдив, Южен Централен район да остават на заден план. Има възможност летището да заработи на печалба, ако се свалят от него неприсъщите разходи, наемите, които плаща за старата сграда, собственост на друга фирма. Държавата е длъжна и по закон, и по европейските директиви да дофинансира, ако летището има нужда. Може  би целта е постигането на по-ниска концесионна такса.  
 
– А възможно ли е това да са някакви безотговорни действия?
– Не мога да го характеризирам като някаква безотговорност, защото не смятам, че министърът и ръководството в Министерството на транспорта не разбират за какво става въпрос. Явно управляващите имат своята визия за развитието на въздушния транспорт, но тя не съвпада с интересите на региона. Нямам нищо против развитието на което и да е летище в страната. Но след като в пловдивското държавата е вложила 40 млн. лв., за да го реновира, как така изведнъж го изоставя и се насочва към затворени аеропорти е въпрос с повишена трудност.
 
– Има ли неразплатени заплати към работниците?
– През февруари 150 човека не бяха си получавали дълго време заплатите. Тогава отговорът беше, че те ще си получат парите през следващите месеци. В момента заплатите им са изплатени, но от декември не са плащани осигуровки. С предстоящите съкращения ще останат на улицата специалисти, в които е инвестирано дълги години и от чиито услуги сега летището ще се лиши.
 
– Какво би било най-добре да се направи, за да изплува летището от това състояние?
– Трябва държавата като собственик и управляващите да подкрепят летището за привличане на нови авиокомпании. Това ще увеличи приходите му. И отново акцентирам върху тези разходи, които не са присъщи за него и му тежат. Те трябва да се премахнат. Мое мнение е, че карго полетите могат да се развиват на летище Пловдив и то да стане водещо в тази дейност не само в България, но и в целия регион поради местоположението си. Има общински  фонд за летище Пловдив, в който всички общини дават вноски, с които се покриват една част от разходите. Общините трябва да са солидарни в търсенето на подкрепа и решение за летище Пловдив и тук питам: Къде тук е кметът на община Пловдив. Защо той не иска от правителството подкрепа за летището, така, както го прави за спортната зала, за градинките. Не съм против това, но аеропортът е далеч по-важен за развитието на града и региона. Община Пловдив мълчи. Явно кметът и общинското ръководство са съгласни с това, което се случва с летището, и очакват отдаването му на концесия да реши проблемите. Но един бъдещ концесионер може да го развива в правилна посока, а може и да не го направи.
 
– Какъв е най-лошият възможен сценарий?
– Най-лошият вариант е летището да бъде отдадено на концесия със символична такса на концесионер, който при невъзможност или  нежелание да си позволи да остави летището неработещо. След като държавата не прави необходимото, за да бъде то работещо при наличие на закон и регламент, как да очакваме фирма да го направи, имайки  предвид как се формират приходите му.
 
– Вие отдавна алармирате за случващото се на летището. Предвиждате ли други инициативи, свързани с бъдещето на аеропорта?
– БСП има официална позиция. Ще застанем зад работещите на летището. Заедно с пловдивчани да подкрепим летище Пловдив, защото то е важно за всички, които живеем и работим в града и региона. Ще настояваме пред държавата, пред ръководството на общината да обърнат специално внимание на летище Пловдив. Не вярвам да има политическа сила или обществена организация, която да е против то да работи добре.
Източник: Дума
ЖП транспорт

В БТПП бяха дискутирани високи технологии в железопътния транспорт с акцент ускорената цифровизация на бранша

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и президентът на КТ „Подкрепа” инж. Димитър Манолов откриха и участваха в експертно обсъждане, посветено на „Европейска система за управление на влаковото движение” […]