DB Cargo България преминава към употреба на изцяло зелена енергия

Компанията получи удостоверение за енергия от възобновяеми източници от ЕНЕРГО-ПРО

DB Cargo Bulgariya_green-CERTIFICATE

DB Cargo България преминава към употреба на изцяло зелена енергия за своите транспортни дейности. От 2018 г. товарните влакове на компанията ще се движат само с енергия от възобновяеми източници с цел опазване на околната среда.

„Железопътният транспорт на товари щади околната среда, защото работи с електрическа енергия, за разлика от другите видове транспорт. Решението ни да използваме изцяло зелена енергия за нашите товарни дейности е още една стъпка за постигане на устойчиво развитие на българския и европейския железопътен транспорт” – заяви инженер Любомир Гарчев – изпълнителен директор на DB Cargo България.

По повод зелената инициатива на DB Cargo България oт ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги – доставчик на енергия от възобновяеми източници, връчиха на компанията специално удостоверение, базирано на Гаранциите за произход, издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. В допълнение дружеството включи DB Cargo България в своя публичен регистър с компании, ползващи зелена енергия.

„ЕНЕРГО-ПРО подкрепя екологичното производство на електроенергия и използването й във всички сфери на бизнеса. Компанията работи активно за постигането на определен дял на енергията от възобновяеми източници в общото производство на електроенергия с цел подобряване на климата и ограничаване на вредните емисии в атмосферата“, заяви Боян Кършаков, управител на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.

Закупуването на енергия от възобновяеми източници е в изпълнение на стратегията на DB Cargo България за отговорно отношение към околната среда. Част от нея е и покриването на собствени открити вагони за вътрешни превози на територията на България с цел намаляване на замърсяването.

Направлението за товарен железопътен транспорт на Deutsche Bahn – DB Cargo, изпълнява целта на групата да намали специфичните емисии на CO2 с 20% между 2006 и 2020 г. Компанията инициира поредица от инициативи и продължава да разширява своята гама от екологични продукти. Примери за това са продължаващото оптимизиране на капацитета на транспортните средства, модернизирането на оборудването и съоръженията във всички области и обучаването на локомотивните машинисти на енергоспестяващи техники за управление на влаковете.

 

За DB Cargo България

DB Cargo България извършва вътрешен и международен железопътен транспорт на товари от 2010 г., като разполага със собствен локомотивен и вагонен парк. DB Cargo България е собственост на Deutsche Bahn AG –най-големият жп превозвач в Европа.