DB Schenker открива специализиран Клиентски център за въздушен и морски транспорт

Считано от 4 януари 2016 г. Шенкер ЕООД открива Клиентски център за въздушен и морски транспорт, който разширява и допълва обхвата на досегашната услуга, специализирана за сухопътни превози.

 

Следвайки своята политика на непрекъснато повишаване на качеството на обслужване на клиентите си, през последните няколко години Шенкер ЕООД успешно развива и усъвършенства своя Клиентски център за сухопътен транспорт.

Висококвалифицирани служители отговарят на запитванията за цени и предоставят информация за движението на пратките в сухопътната мрежа на DB Schenker. Също така, те проучват нуждите на клиента от сухопътен транспорт и предлагат оптимални решения за управление на товарните потоци. По този начин, клиентът получава професионална консултация и информация за продуктите и услугите на компанията.

Основаването на нов Клиентски център, специално за въздушен и морски транспорт, ще осигури по-добра ефективност и оптимизация на процесите, както и по-близка комуникация с клиентите. Така те ще получават бърз и професионален отговор при всяко свое запитване за възможностите за транспорт, за конкретните продукти и услуги, или информация за най- добра цена, а така също и комплексни решения за цялостното обслужване по веригата на доставки.                                                                                                         Източник: www.logistika.bg

 

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…