Доц. Симеон Ананиев: Може да не бъде зачетена експертизата на транспортното министерство за инцидента в Хитрино

Интервю на Диана Янкулова с доц. Симеон Ананиев и интервю на Николай Христов със Станко Станков

“Експертизата за влаковата катастрофа в Хитрино на звеното за разследване към Министерството на транспорта се опасявам, че може и да не бъде кредитирана, т.е. да не може да се използва. Аз не казвам, че тя е лоша или добра, но тя не отговаря на изискванията за независимост на органа”. Това каза в интервю за предаването „Нещо повече“ доц. Симеон Ананиев, преподавател във Висшето транспортно училище и председател на Асоциацията на вещите лица и експерти.

Има конфликт на интереси – Звеното за разследване в МТИТС, трябва да е независим разследващ орган, т.е. да не е подчинено както и Национална компания железопътна инфраструктура на МТИТС. Европейската комисия (ЕК)започна процедура за нарушение срещу България в края на 2017г, поради неправилно транспониране в националното законодателство на директива, която пряко засяга безопасността на железопътния транспорт в в т.ч. и частта за разследване на жп произшествия..

“Още в началото на разследването на влаковата катастрофа в Хитрино беше неглижирана помощта на европейските експерти и не беше потърсена помощ от Европейската железопътна агенция, която има и такива функции – по искане на страните дава най-добрите експерти. Не ползвайки опита се стига до този вид ограничена по компетентност експертиза”, обясни той.

Доц. Ананиев смята, че трябва да бъде направен независим одит на всички железопътни линии в страната:

“Всички непрекъснато се оплакват от липса на достатъчно надеждна и сигурна инфраструктура. Освен Хитрино има и много други случаи на дерайлирали влакове и вагони, при които експертизите стигат до този момент, че в повечето случаи е по вина на превозвача без да се изследва изобщо влиянието на инфраструктурата. Напоследък има по-различен подход от компетентните органи – да се изследва цялата жп система”.

Трябва да се направи проверка на всички вагон цистерни движещи се националната жп мрежа от специализираните органи на МТИТС, отговорни за проверката и регистрация на съдовете под налягане към които спадат и вагоните жп цистерните за превоз на опасни товари.

От съществено значение за съдебното производство е да се изготви модел от  специалист по приложна механика, който да установи какъв е механизма на произшествието, като се вземе в предвид състоянието на всички елементи участващи в процеса на движение:  жп инфраструктура – железен път и ел.мрежа, подвижен състав – локомотиви и вагони, технология на организиране и осъществяване движението на влака. Да се определят количествени параметри на всички елементи/нормативни и действителни/ – криви, тегло, сцепление, ускорение, центробежни сили и т.н. необходими за прилагане модел на движение при различни стойности на елементите характеризиращи влaка и и жп инфраструктурата. В зависимост от изчисленията и получените резултати може се определи при какви скорости влак е възможно да дерайлира на конкретна инфраструктура?

В интервю за „Хоризонт“ управителят на компанията „Булмаркет“, която е собственик на вагоните-цистерни, Станко Станков уточни, че цистерната, която се взриви, е на френска фирма, дадена е под наем на румънска компания и сертифициращия орган не е установен. Според експертите на компанията причината за дерайлирането на влака е лошата жп инфраструктура: “Според нашите експерти, дори влакът да е минал с 40 км/час, преместване на стрелката е щяло да има и дерайлиране на вагоните е щяло да има”.

Цялото интервю чуйте от звуковия файл.

http://bnr.bg/horizont/post/100944372/doc-simeon-ananiev-moje-da-ne-bade-akreditirana-ekspertizata-na-transportnoto-ministerstvo-za-vlakovata-katastrofa-v-hitrino