Европа затяга контрола на емисиите от автомобили

"Дневник" публикува ексклузивно коментара на европейския комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП Елжбета Бенковска на мерките, които Европейската комисия (ЕК) ще предприеме, за да подобри контрола върху замърсяването, причинено от автомобили след установените нарушения с "Фолксваген". 
Всички ние сме наясно с икономическото значение на автомобилната промишленост. Тя създава работни места в производството, както и в по-широките вериги на доставки, продажби и услуги и в областта на авангардните научни изследвания. Автомобилите имат голям дял в нашия износ. Семействата се нуждаят от тях, за да заведат децата си на училище, преди да отидат на работа, а малките предприятия и обществените служби — за да достигат до хората в отдалечените райони.

Растежът на автомобилната промишленост обаче не е самоцел и определено не трябва да се осъществява на всяка цена. Трябва да се съчетаят интересите на индустрията, потребителите и околната среда. Това не е нова визия. Тя е представяна и преди. Време е обаче автомобилната промишленост сериозно да се заеме с нейното реализиране. Разкритията за нарушенията във "Фолксваген" – чийто пълен мащаб спешно трябва да бъде установен – са не само шокиращи, но и подчертават неотложната нужда от промяна. Трябва да се погрижим това никога да не се повтори.

Успешните, добре управлявани производители на автомобили разполагат с надежден вътрешен контрол и разумно управление на риска и уважават буквата и духа на закона. Те се отнасят към клиентите си честно и почтено. Те се конкурират, като извършват иновации в области като автоматизираното шофиране и безопасността на пътниците. За тях декарбонизацията е възможност, която трябва да бъде използвана, а не опасност, която трябва да бъде избягвана или, в случая с "Фолксваген", заобикаляна чрез нечестни действия. 

Нека да е ясно – измервателно-коригиращите устройства вече са забранени от законодателството на ЕС и националните органи са длъжни да контролират и налагат спазването на тази забрана. Но това се оказа недостатъчно.

Европейската комисия си извлече поуките. Вече затваряме вратичките и затягаме правилата.

Въвеждаме нови изпитвания за измерване на азотните оксиди и други замърсители на въздуха при шофиране в реални условия. Резултатите от тях ще са по-точни и по-трудни за манипулиране. ЕС ще бъде първият и единствен регион в света, в който ще се провеждат подобни изпитвания. И няма да спрем дотук. Трябва да прецизираме методите за изпитване, за да отчетем факта, че кратките градски пътувания, които започват със студен двигател, са причина за най-голямата част от замърсяването в градовете. Подобряваме и начина, по който се изпитват емисиите на въглероден диоксид.

Не само промишлеността трябва да се промени. На единен пазар, където стоките се движат свободно, е жизненоважно всички да спазват правилата. Ефективният пазарен надзор и прилагането на правилата са от съществено значение, особено в промишленост, за която често се смята, че има близки отношения с публичните власти.

През следващите дни ще представя предложения за значителни промени в нормативната уредба на ЕС за одобрение на типа. Това е начинът, по който националните органи удостоверяват, че дадено превозно средство отговаря на всички изисквания на ЕС по отношение на безопасността, околната среда и производството, преди да издадат разрешение за пускането му на пазара на ЕС. 

Настоящата система се основава на взаимно доверие – след като за автомобил бъде издадено удостоверение в една държава членка, той може да се движи свободно в целия ЕС. Ще запазим този принцип на взаимно признаване, който е в основата на единния пазар на ЕС, но трябва да вземем мерки за отстраняване на настоящите недостатъци на системата.

Първо, трябва да осигурим по-голяма независимост при изпитването на автомобилите, като разгледаме въпроса кой плаща за техническите служби и как се определят тези служби.

Второ, нуждаем се от по-добър обмен на информация между държавите членки за превозните средства, които се движат на тяхна територия. Всички държави трябва да имат възможност да вземат защитни мерки срещу превозните средства, които не отговарят на изискванията, без да чакат останалите да предприемат действия.

Трето, трябва да подобрим пазарния надзор, като въведем възможност за извършване на проверки, след като автомобилът вече е в експлоатация. Нуждаем се и от по-голям европейски надзор, при който Европейската комисия да има право да извършва последващи проверки на изпитванията и, ако е необходимо, да инициира изземвания и да налага санкции. Не мисля, че се нуждаем от нова агенция на ЕС, за да постигнем това, и бих предпочела прагматично решение, стъпка по стъпка, но и не бих отхвърлила напълно тази идея.

Днес трябва да действаме бързо, за да възстановим доверието на потребителите, инвеститорите и международните партньори. Моите предложения са амбициозни и реалистични и ни дават възможност бързо да постигнем напредък. 

За постигането на всичко това ще се нуждая от подкрепата на членовете на Европейския парламент и на държавите членки, както и на потребителите и, разбира се, на индустрията.

Нямаме време за губене.

Източник: www.dnevnik.bg

Разкриваме предстоящите промени в железопътния пътнически транспорт в България: нов конкурент на БДЖ ще влезе на сцената от 2025. Научете подробности за избора на превозвач
ЖП транспорт

“Пимк” получи лиценз за жп превоз

март 28, 2024

Българските държавни железници (БДЖ) са пред прага на значими промени, тъй като се очаква прекратяването на техния дългогодишен монопол в ж…