Европейската комисия с последно предупреждение към България

 

ЕК предприе правни действия към България в секторите околна среда, здравеопазване и политика за потребителите, правосъдие, морско дело и рибарство, и транспорт . Една от тях е нова, по другите 4 страната ни получава последно предупреждение, след което случаите може да бъдат внесени в Европейския съд.
България заедно с още 11 страни не е въвела напълно Директивата за трансграничното здравно обслужване и рискува дело в Европейския съд, ако не вземе мерки до два месеца. Тази директива определя правата на пациентите да се лекуват в други държави от Евросъюза и да искат възстановяване на разходите в своята страна, съобщи Dir.bg.
Последно предупреждение страната ни получава и заради замърсяването на въздуха с фини прахови частици, като според Еврокомисията поне от 2007 г. насам практически на цялата територия на България нивото им превишава допустимите норми.
Това крие риск от астма, сърдечносъдови и онкологични заболявания.
Друго мотивирано становище, което представлява предсъдебен етап на процедурата, е свързано с невъведената в националното ни законодателство Директива за потребителите. Тя предвижда по-голяма прозрачност на цените, забрана на допълнителните такси за използване на кредитни карти и горещи линии, и на предварително отбелязани с отметка полета в интернет (например при покупка на самолетни билети), както и удължаване на периода (от 7 на 14 дни), през който потребителите могат да се откажат от договор за покупка.
Депутатите приеха днес междувременно окончателно на второ четене промени в Закона за защита на потребителите.
Заради липсата на електронен обмен на информация с другите държави-членки в областта на рибарството днес на България беше издадено още едно последно предупреждение.
Първо официално писмо пък е изпратено на властите у нас и още 17 страни заради забавяне на общото управление на въздушното пространство, което има за цел да въведе по-ефективна и по-екологично чиста система на въздухоплаване в Европа.
„Липсата на напредък е пречка пред цялостното изпълнение на единното европейско небе, което води до неефективност в цялото управление на въздушното движение в Европа от порядъка на около 30 до 40% от общите разходи за въздухоплаване и налагани такси. Това представлява загуба от около 5 млрд. евро годишно", пише в съобщението на ЕК.
След изпращането на тези писма страните от ЕС разполагат с два месеца за отговор и представяне на съображения.
България бе в челната тройка по ефективно управление на въздушния трафик от 2012 г.
„Ръководство Въздушното движение" (РВД ) въведе свободно планиране на полетите  като част от инициативата „Единно европейско небе".
Седем страни от общо 39-те членки на „Евроконтрол " са въвели системата поради нейната сложност и България е една от тях. 

Източник: в-к Струма, 11.07.2014    

Автомобилен транспорт

Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ: Лошите парламентарни практики на управляващите доведоха до напрежението в сектора на пътническите превози

Господин Мутафчиев, каква е причината за напрежението при автобусните превозвачи, заради което от утре се очакват протестни действия? Причината е ясна, неизпълнени ангажименти от страна на управляващите да предприемат действия […]

ЖП транспорт

През Закона за ЖП транспорта МС бетонира нови тлъсти бонуси: Мая

на Министерския съвет, главните и административните секретари в изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната; ръководителите на бюджетни организации или други длъжностни лица. […]