“Гражданската отговорност” с по-широко покритие и валидност

 

Парламентът разшири покритието на застраховката "Гражданска отговорност" за автомобилите и вече ще се покриват и щети, предизвикани от произшествие, причинено от повреда на автомобила или заради влошено здравословно състояние на водача по време на управление на колата. Освен това се предвижда полицата да важи не само за България и страните от ЕС, както е в момента, но и за държавите, членуващи в системата "Зелена карта", което ще спести разходи при пътувания в чужбина

Депутатите приеха на първо четене изцяло нов проект на Кодекс за застраховане. В него е предвидено още минималната застрахователна сума за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт да е 1 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица.

Очакванията са промените да вдигнат цената на застраховката "Гражданска отговорност" с около 7 на сто от следващата година, но според председателя на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова, повишаването на обезщетението по "Гражданска отговорност" не трябва да доведе до увеличаване на премиите по застраховката.

Отпадна обаче предвидената възможност застраховката "Гражданска отговорност" да може да се сключва дистанционно, което провокира критика от страна на депутата от Реформаторския блок Мартин Димитров.

"Също неприемливо и ненужно е да удостоверявам застраховката със стикер, защото дали един автомобил е сключил или не гражданска отговорност, това е проверимо с неговия номер на автомобила. Няма никаква разумна логика ние да се откажем от договорите от разстояние", посочи в пленарна зала той.

Парламентът гласува също така петгодишният давностен срок по "Гражданска отговорност" да тече от датата на настъпване на застрахователното събитие само по отношение на правото на пряк иск на увреденото лице към застрахователя;

Нов давностен срок предвидиха депутатите и когато застрахованият причинител на вредата е обезщетил увреденото лице със собствени средства. Той ще е от датата на плащането на сумата.

Предвидена е също така възможност за застраховане на имущество по договорена стойност – фиксирана в договора парична сума, която трябва да се изплати в случай на настъпване на застрахователното събитие, без да се изследват размерът на реално причинената вреда или реалните разходи за нейното отстраняване.

Депутатите гласуваха и промени в разпоредбите, свързани с несъстоятелността на застрахователите, като ролята на синдик ще се изпълнява от Гаранционния фонд.

Ще има е ново основание за заличаване на регистрацията на застрахователен посредник, когато не плаща, плаща със закъснение с повече от десет работни дни след предвидените в закона или в договор срокове, или се издължава само частично.

Източник: http://m.mediapool.bg, 07.10.2015г.

волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…