“Холдинг БДЖ” ЕАД е с ново ръководство

 

София, 12 ноември /Людмила Спасова, БТА/
На първото заседание на новите членове на Съвета на
 директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД днес бяха разпределени
 функционалните задължения на всеки един от тях, съобщиха от
 пресслужбата на БДЖ.
Съветът на директорите е избрал за свой председател
 Велик Занчев, а за заместник-председател Филип Алексиев.
Избраният за нов изпълнителен директор на холдинга
 Владимир Владимиров е завършил специалностите "Международни
 икономически отношения" и "Финансов мениджмънт" в УНСС – София.
Притежава магистърски степени по "Бизнес администрация" от
 Виенския икономически университет и Moore School of Business към
 Университета на Южна Каролина, САЩ. Член е на Асоциацията на
 сертифицираните експерт счетоводители (АССА) в Лондон и има
 придобита степен "Сертифициран счетоводител". През годините е
 заемал редица ръководни длъжности като финансов и изпълнителен
 директор в няколко български компании.
От октомври 2009 г. до април 2013 г. Владимир
 Владимиров изпълняваше длъжността председател на Съвета на
 директорите на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД.
Основните му отговорности по това време са свързани с
 провеждането на реформите в холдинга и двете дъщерни дружества.
Новият председател на Съвета на директорите, Велик
 Занчев, е финансист. През годините е заемал редица ръководни
 длъжности като финансов мениджър и търговски директор в различни
 компании. Велик Занчев започва кариерата си в "Холдинг БДЖ" ЕАД
 през 2010 г., когато е назначен за директор на Дирекция
"Корпоративни дейности". От юли 2011 г. до август 2012 г. заема
 длъжността директор на Дирекция "Финанси и администрация" в
 дружеството. От август 2012 г. до април 2013 г. Велик Занчев е
 изпълнителен директор на "Холдинг БДЖ" ЕАД. През периода април
– август 2013 г. е изпълнявал длъжността председател на Съвета
 на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД.
Заместник-председателят на Съвета на директорите на
"Холдинг БДЖ" ЕАД Филип Алексиев е директор на Дирекция
"Финанси" в "Холдинг БДЖ" ЕАД от април 2013 г. През септември
2014 г. е назначен за член на Съвета на директорите на
 дружеството.

Източник: http://www.bta.bg, 12.11.2014г.