ИА”Железопътна администрация” с 11 нови електронни услуги

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" внедри 11 електронни услуги.

Очакванията са новите услуги да спестяват време и ресурси, защото ще могат да се подават заявления, без да се ходи на гише в администрацията. Освен това системата ще работи 24 часа в денонощието, като ще позволява и използването на електронен подпис.

11 електронни услуги ще облекчат както работата на администрацията в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", така и на подаването на документи от страна на гражданите и бизнеса. Услугите включват издаване и подновяване на лицензи, сертификати и удостоверения. Една от новите електронни услуги е издаване на свидетелство на локомотивен машинист, каза главният секретар на Агенцията Даниел Неделков.

Той уточни, че чрез електронните услуги, административните дейности ще бъдат извършвани ефективно и в срок, като е възможно самите срокове да стават и по-кратки. Възможно е да се стигне и до понижаване на цената на предлаганите услуги.

Източник: Дарик