Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030г.

След обжалване процедурата за избор на консултант, който да разработи документа за секторно развитие на България до 2030 г., беше рестартирана през месец август в разгара на активния почивен сезон. Петнадесет бяха кандидатите за„Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030г.“ Тринадесет от тях са обединения, две са самостоятелни дружества.

Участниците в процедурата по търга бяха:

1. ДЗЗД „ММЛ-ТК („Мот Макдоналд“ Лтд и „Трансконсулт-БГ“)

2. Обединение „Дикон – УБА -Комобиле“ („Дикон груп“ ЕООД, „Умвелт-бувдесамт“ Гмбх, „Комобиле В7″ Гмбх)

3. ДЗЗД Консорциум „Делойт Адвайзъри“ С.р.о. и „Судоп Прага“ („Делойт одит“, „Делойт Адвйзъри“, „Судоп Прага“)

4. Обединение „ИнфраКеър – Пи Ти Ви“ДЗЗД („ИнфраКеър“, „Пи Ти Ви Транспорт Консулт“ Гмбх)

5. Обединение „Италфер“ АД – „Систематика“ ООД – „Дей-нинг Енерджи“ ООД

6. Консорциум „TRT Transport! е teritorio SRL – Кей Ел Си Кон-султинг“ ЕООД

7. „Дорние Консултинг Интернешънъл“ Гмбх

8. Консорциум „УИГ-НЕТ“ (УИГ България“ ЕООД, „УИГ Интернешънъл“ ООД, „НЕТ Инженеринг“ АД)

9. „Ежис-ППМ“ ДЗЗД („Ежис България“, „Ежис Интернасионал“, „Проджект Планинг енд Мениджмънт“)

10. Обединение „Транспорт – Трансфер – България“ („Инжпроект“ ООД, „ЕСРИ България“, „Транспо Груп“, „A3 Инженеринг“)

11. Обединение „Транспортна стратегия 2015″ (Кооперация „София Консултинг Груп“, Инфологика“, „Юни Проджект“, „Аркадия Инженеринг“)

12. Консорциум „Транспортна стратегия 2030″ ДЗЗД (КАФ Транспорт Инженеринг“, „Вектор бул“)

13. Обединение „Доправопроект – Мист“ („Мист Проект“, „До-правопроект“)

14. Консорциум „Типса – Инфра“ („Типса“, „Инфрапроект консулт“)

15. „Нованор“ ООД.

Търгът за нова транспортна стратегия на България до 2030 г. беше обявен през март 2015 г. и скоро след това обжалван. След решението на КЗК в полза на възложителя през август Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обнови поканата за събиране на предложенията.Бъдещият документ ще позволи страната да има национален транспортен модел. Той ще бъде база за планиране на транспортни проекти, предвидени за финансиране от:

– Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР);

– Механизма за свързване на Европа;

– Държавния бюджет;

– Международни финансиращи институции, публично-частни партньорства, частно финансирани инициативи и т.н.

Индикативната стойност на поръчката е 3 млн. лева без ДДС.  Финансира се от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020″. От 2010 г. страната разполага със Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., разработена от „Аеком“, но няма информация какво е прието и изпълнено от нея.

Източник crossdisplay.bg

Автомобилен транспорт

Обходният път на Бургас ще струва по-скъпо от строежа на магистрала „Хемус“

Започна строителството на северния обходен път на Бургас, съобщи агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трасето с дължина от 4.7 км и ще струва 57 млн. лв. с ДДС. Това означава, че […]

Въздушен транспорт

Христина Янкова ще е новият председател на борда на „Летище София“ ЕАД

Христина Янкова ще е бъдещият председател на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД. Това е окончателното решение на Комисията за номиниране, която я класира на първо място в проведения […]