Изграждат пътен надлез за 3 млн. лв. до новия Интермодален терминал на гара Каблешков край Пловдив

НК "ЖП инфраструктура" обяви открита процедура за изграждане на нов пътен надлез на км146+269 на мястото на съществуващия железопътен прелез в района на гара Тодор Каблешков", част от железопътен възел Пловдив, по трасето на магистралната жп линия София-Пловдив. Съоръжението се финансира по новата ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020". Индикативната стойност на обекта е 3 036 697 лв. без ДДС. Изграждането на пътния надлез е свързано с проект "Модернизация на железопътния участък Септември –Пловдив", финансиран по ОПТ 2007-2013 г. На гара Каблешков се изгражда и първият Интермодален терминал в Южен централен район – Пловдив, който ще има първостепенно значение за цялостната транспортно-комуникационна система на страната и за нейното ефективно включване в картата на Транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T). За новия пътен надлез на км 146+269 има изработен инвестиционен проект (фаза Технически проект) от фирма "Трансгео". Конструктивното решение предвижда 3-отворно съоръжение, в статическо отношение – система "проста греда", с обща дължина на връхната конструкция 54.76 м. Централният отвор премоства Път №1 и Път №2 в западната част на гара Тодор Каблешков, както и един от изтеглителните гарови коловози. Осигурен е необходимия строителен габарит 1-СМ2 за електрифицирана железопътна линия. Отворът от страната на приемното здание на гара Тодор Каблешков премоства селскостопански път. Габарита на мостовото съоръжение е съставен от две пътни ленти с обща ширина 7.00 м и два тротоара по 0.75 м. Предвидено е външно светодиодно осветление, захранвано от фотоволтаични панели. Подходите от двете страни на съоръжението се изпълняват с подпорни стени, поради невъзможност за изпълнение на откосите на насипите, които биха излезли извън регулационните линии. Новото съоръжение е проектирано съгласно нормите на Еврокод-БДС ЕN. Срокът за изпълнение на поръчката е до 120 дни, от подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Оферти за участие в обществената поръчка за изпълнение се приемат до 08.04.2016 г.

Източник : www.gradat.bg

Автомобилен транспорт

Обходният път на Бургас ще струва по-скъпо от строежа на магистрала „Хемус“

Започна строителството на северния обходен път на Бургас, съобщи агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трасето с дължина от 4.7 км и ще струва 57 млн. лв. с ДДС. Това означава, че […]

Въздушен транспорт

Христина Янкова ще е новият председател на борда на „Летище София“ ЕАД

Христина Янкова ще е бъдещият председател на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД. Това е окончателното решение на Комисията за номиниране, която я класира на първо място в проведения […]