К.д.п. Христо Папукчиев: България трябва да използва председателството на ЕС, за да направи българския флаг атрактивен за морския бизнес

Христи Папукчиев е капитан далечно плаване с близо 25 годишен стаж в български и чужди компании. Бил е член на специализираното звено за разследване на произшествия във водния транспорт. В момента работи за една от най-големите италиански корабни компании,

 

– Г-н Папукчиев, какви трябва основните приоритети и цели на правителството в предстоящите месеци, оставащи до Българското председателство на ЕС?

 

През оставащите месеци до Българското председателсвуване на ЕС  основните приоритети  и цели на  правителството за морската индустрия  са истинско предизвикателство.

На първо място е необходимо повишаване качеството на оперативно – техническата легитимност на българския флаг, съгласно изискванията на Европейската Агенция за Морска Безопасност и Международната Морска  Органиция.

За устойчив растеж и създаване на принадена стойност, която да намира ротация и трансформация в най-важните отрасли, от съществено значение е развитието и разширяването на приложните територии на морския транспорт .

Страната ни се нуждае от ефективно работеща модерна морска администрация. За постигане на тази цел от особено значение са научните изследвания, разваойната дейност, иновациите и образованието.

Трябва да се положат усилия за хармонизиране и приложимо съответствие с международните регулаторни рамки. Не бива да се забравя и защитата на околната среда, посредством екологично съобразен  растеж на българската морска индустрия.

 

Ясно е, че предестои много работа. Как ще бъдат постигнати тези цели?

Необходимо е приоритизиране на развитието на морския транспорт,  с цел легитимиране на България като
морска сила от регионален и световен мащаб.

Създаването на привлекателни условия за корабособствениците ще увеличи броя на регистрираните под флага на България  кораби.

От особено важно значение е да се  стимулира трудовата заетотост в морската индустрия за българските граждани, без да се ограничава на пазара на труда за чуждестранни професионалисти в съответната морска професия.
Ефективна хармонизация с локалните и международни екологични стандарти може да бъде постигната  чрез използването на щадящи околната среда технологии и алтернативно гориво за плавателни съдове.

Стимулирането  на научните изследвания, иновациите и развитието в морската индустия ще засилят стойността на създавания от нея продукт, в условия на конкурентоспособност на морската промишленост.

Изключително важно е да се дефинира  глобалната регулаторна рамка и да се улесни достъпа до отворени пазари, в съответствие с високите изисквания за морската безопасност,  сигурност, околна среда и социалните стандарти. Голямата цел е разширяване на присъствието на Българския флаг  в световния океан и крайбрежното плаване.

 

Бихте ли очертали ролята на Морска администрация в постигането на тези важни приоритети?

Очаквам отговорните институции да  да се ангажират приоритено с  оптимизиране  работата на българската морска администрация.  Тя е  мост между държавата, бизнеса и обществото.

Необходимо е морска администрация да се  превърне  в генератор на прогреса и възстановяване на  позициите  на българския флаг, като водещ фактор  от регионален и световен мащаб. Трябва да продължат усилията за  създаване на условия за ускоряване на процесите от административно-оперативен характер, както и за установяване на  модерна българска морска администрация.

Очаквам да  се ангажира професионалният и интелектуален потенциал на морския бранш, който да предложи  добри и работещи  решения за морската индустрия.

Важно е правителството и комисията по транспорт в народното събрание да  работят за установяване на

олекотен  регистрационен и данъчен режим за български и чуждестранни корабособственици  и кораби под български флаг,  с цел да се поддържа и да се стимулира  развитието на българската морската индустрия.

 

Какви са международните регулаторни рамки и как българската морска индустрия зависи от външните пазари?

Българската  морската индустрия ,  независимо от ограниченото си  международно присъствие, е глобална по характер  и поради  това е  зависима от динамиката на международените пазари.

Очаквам отговорните евро депутати, заети по темата  да работят активно и целеустремено , за да се гарантира, че морската индустрията се развива в конкурентна регулаторна рамка с неограничен достъп до международните и регионални  пазари, както за едрите корпоративни субекти, така  и за малките  и средни компании,  хармонизирани с инициативите на „План Юнкер„ на ЕС.

 

*

Под отговорната институция  да се разбира правителството и /или комисията по транспорта на народното събрание и /или отгворните евро депутати заети по темата в съответните комисии на ЕС.

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…