Воден транспорт

Де-мистификация на транспортните разходи за LNG доставки –как да ни излезнат сметките с  корабите с втечнен газ

юли 30, 2022

к.д.п. Христо Папукчиев, експерт в областта на морския транспорт Напоследък темата за газовата независимост и енергийното оцеляване на Бъл…

Воден транспорт

К.д.п. Христо Папукчиев: България трябва да използва председателството на ЕС, за да направи българския флаг атрактивен за морския бизнес

май 30, 2017

Христи Папукчиев е капитан далечно плаване с близо 25 годишен стаж в български и чужди компании. Бил е член на специализираното звено за раз…