Кабинетът засекрети тол системата като обект от национална сигурност

Без генерална промяна ТОЛ система ще носи все по-слаби резултати

С постановление на Министерския съвет Национално тол управление, което е част от структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“, е определено за стратегически обект от значение за националната сигурност.

Целта е обезпечаване на неговата основна задача да осигурява надеждно и безпроблемно функциониране на Електронната система за събиране на пътни такси и да предоставя качествена услуга по събиране на пътни такси за ползвателите на платените участъци от републиканската пътна мрежа.

Така според МС Националното тол управление ще отговаря на националните и европейските критерии за сигурност, технологичен капацитет и високо ниво на ефективност.