Какви са функциите на кулите във Варна и Бургас

В две поредни съботи премиерът Бойко Борисов откри новите брегови оперативни кули на ДППИ – съответно в Бургас и Варна.

Обществото остана с впечатление, че основната функция на тези кули е да служат за борба с контрабандата, а всъщност проектът е „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – фаза 3", финансиран от ЕФРР чрез ОП „Транспорт" 2007-2013 г., като крайният бенефициент е ДП „Пристанищна инфраструктура”. Проектът е завършен в определените срокове и е един от успешно приключилите проекти по Оператива Програма Транспорт. Системата бе представена на морската общественост от генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура" Ангел Забуртов.

 В Брегови център – Варна ще бъде разположен оперативен център за управление на трафика – VTS Center Varna, който наблюдава и насочва корабния трафик в морските пространства северно от нос Емине и поддържа постоянен обмен на информация с Брегови център – Бургас.В сградата ще бъде разположен и оперативният център от българската част на Световната морска система за бедствие и безопасност – GMDSS Operating Center. От него ще се осъществяват всички комуникации, ангажимент на страната ни по силата на Конвенцията за опазване на човешкия живот на море (SOLAS Convention). В аварийни ситуации дейността ще може да бъде поета от специално изградено работно място в бреговия център в Бургас.