Китайската провинция Съчуан става основна логистична връзка с разширен глобален достъп

Съчуан пристанище , интермодален терминал

Китайската провинция Съчуан набира скорост в превръщането си в основен логистичен и транспортен център на международно ниво. IRU, в сътрудничество с транспортния отдел на региона, активно разработва планове за разширяване на международните транспортни коридори.

По време на среща в Женева, Татяна Рей-Белет от IRU проведе дискусии с представители на Съчуан, акцентирайки на подобрението на камионния транспорт с услуги “от врата до врата”, разработването на нови транспортни маршрути към Запада и Севера, и улесняването на товарените превози чрез интегрирани услуги.

Заместник-генералният директор по транспорта в Съчуан, Нинг Джиан, подчерта целите за трансформацията на региона в стратегическа точка за логистика и транспорт, както на вътрешен, така и на международен план. Това се подкрепя и от министерството на транспорта на Китай, което изтъква значението на професионалното развитие в автомобилния транспорт и сътрудничеството с IRU и RoadMasters за обучението на шофьорите.

Представители на sichuan port ana shipping investment (SPSI)

Последните успехи на Sichuan Port and Shipping Investment (SPSI), член на IRU, показват практическото приложение на тези стратегии. Компанията инициира нов маршрут, който свързва Съчуан с Централна Азия, започвайки с иновативен превоз от региона до Ташкент, Узбекистан през Киргизстан.

Присъединяването на SPSI към IRU илустрира ангажираността на Съчуан да се позиционира на картата на световната логистика и да засили своята конкурентоспособност на международната сцена като предпочитан мултимодален транспортен център.