Клъстерите осигуряват силен и устойчив морски сектор

Създаването на връзки между науката, образование и бизнеса под формата на клъстери, е единственият път за поддържане на силен и устойчив морски сектор, който е от съществено значение за развитие на икономически силна Европа. Това заяви комисарят по околната среда, морското дело и рибарството на ЕС Кармену Вела по време на среща на Европейската мрежа на морските клъстери (ENMC).
 
Мрежата обединява повечето сектори на морската индустрия в Европа, чрез 17 национални клъстера.
 
„Благодарение на клъстерите, които са развити във всички точки на Европа, бизнесът има достъп до иновативна мрежа, която им осигурява сътрудничество между тях“, коментира още Вела.
 
По думите му общият опит на клъстерите може да помогне на ЕС при вземането на решения и подпомагането му при оформяне на по-добри политики за сектора.
 
Морската индустрия на Европа осигурява заетост за 5 млн. души и между 3,5 – 4,5 от БВП на съюза.
 
Източник: Maritime.bg