Клъстерите ще продължат да развиват иновациите, икономическия и социален облик на българските региони

На 15 юни 2016 г. в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР гр. София се проведе Национална клъстерна конференция „Иновативни Клъстери за интелигентен растеж“, организирана от Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК).
Конференцията бе открита от Заместник-министъра на икономиката г-н Любен Петров, в което бе изразена увереността, че с Иновационната стратегия за интелигентна иновация (ИСИС) ще бъде повишена конкурентоспособността на българските предприятия на европейския и световен пазар.
В уводната част от събитието взе участие и проф. Иван Димов – Заместник-министър на образованието. Проф. Димов сподели удовлетворението си от перспективността на сътрудничеството между бизнеса и науката, както и на синергията в областта на иновациите, която могат да постигнат заедно българските учени и индустрия.
В конференцията участие взеха: д-р инж. Венцислав Славков (председател на УС на АБК и председател на КМА), г-н Николай Минков (председател на КС на АБК и изпълнителен директор на Средногорие мед индустриален клъстер – СМИК), г-н Томас Лемър-Гамп (директор на Европейския секретариат за клъстерен анализ – ЕСКА), г-н Стефан Узунов (държавен експерт в Министерство на икономиката) и г-жа Светомира Калоянова (заместник главен директор на ГДСФМОП).
Тематичният фокус падна върху важността на иновативните бизнес клъстери, в публично-частните партньорства, реализирането на индустриални стратегии и изграждането на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Отчетени бяха и новите световни тенденции във връзката образование-наука-бизнес и спешната нужда за бърза приспособимост от българска страна към тези промени, с цел изграждане на продуктова конкурентоспособност, запазване и увеличаване на наличните, специализирани човешки ресурси.
Мнението на бизнеса, относно ролята и бъдещето на клъстерите, в изграждането на иновативна инфраструктура в България и реализирането на принципа на споделените ценности, предаде д-р инж. Венцислав Славков. Д-р Славков изрази задоволство от работата на клъстерите за развитието на иновациите, заедно с икономическия и социален облик на регионите в България. Основното споделено притеснение бе насочено към липсващата правова рамка за дефиниция на понятието „иновативен клъстер“.
Директорът на „Европейският секретариат за клъстерно развитие“ представи много детайлно визията на институцията за проблемите на клъстерите в България и сподели насоки и препоръки целящи тяхното качествено и устойчиво преодоляване.
Беше проведена церемония по награждаване със сребърен етикет (Silver Label) на Сдружение „Индустриален клъстер Средногорие“. Наградата бе първа по своя ранг за български клъстер и бе връчена лично от г-н Лемър-Гамп.
Представени бяха подробно българските оперативни и европейските рамкови програми, с насоченост към подпомагане на създаването, развитието и иновативността на клъстерните организации в страната. Отчетени бяха както големи възможности, така и сериозни предизвикателства, които организациите ще трябва адекватно да адресират.
Конференцията завърши с дискусионен панел, в който присъстващите взеха активно участие. Разискваните теми включваха, защита на интелектуалната собственост и патенти в държави извън Европа, специфики във формулирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в частта касаеща клъстерното развитие, достъпността за финансиране от рамковите програми на ЕС, споделянето на добри практики и знания, както и предложения за по-продуктивни връзки между предстоящите за създаване центрове за върхови постижения и центрове за компетентност и висшето-дуално образование.
 

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…