Кой е Георги Гвоздейков – новият министър на транспорта?

Георги Йорданов Гвоздейков е роден на 16 юни 1976 година в град Твърдица, Сливенска област. Той завършва средното си образование със специализация в областта на електротехниката и електрониката.

Висшето образование на Георги Гвоздейков е в областта на авиационната техника и технологии, където придобива степента “магистър авиационен (машинен) инженер”. Оттам нататък, той се специализира като инженер по експлоатация и ремонт на летателни апарати, както и като инженер-проектант на индустриални машини и компоненти.

След завършване на висшето си образование, Георги Гвоздейков продължава своя академичен път като докторант във Висше военновъздушно училище “Георги Бенковски” в Долна Митрополия. Там, съгласно заповед № РД-ОЗ-531 от 23.08.2021 г., той е зачислен в докторска програма по научна специалност “Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”

Министър Гвоздейков е член на ПП “Продължаваме Промяната”.