Конференция и бизнес срещи между клъстери и фирми от различни държави и индустрии ще се проведе на 06.03.2017 г. в град София.

 “Български клъстер телекомуникации” съвместно с партньорите от MOVE European Strategic Cluster Partnership (http://move-escp.eu/)  организира конференция и бизнес срещи, които ще се проведат на  06 март 2017 г., от 09:00 в
хотел Метрополитън, гр. София

 В срещата ще вземат участие клъстери и фирми от Франция, Канарски Острови, Италия, Македония и Полша, работещи в областта на транспорта, логистиката, информационни и комуникационни технологии,  градска мобилност, креативните индустрии, енергийна ефективност и зелени технологии.

Основната идея на събитието е да насърчи сътрудничеството между фирмите от различни индустрии и държави, за създаване на общи проекти и бизнес възможности. По време на конферентната част ще бъдат представени възможностите за навлизане на пазарите в Мароко и Бразилия.

 Работен език на събитието е английски.

 Повече информация и програма за събитието може да намерите на уебсайта на проекта: http://move-escp.eu/ 1st-MOVE-Brokerage-even-за-публикуване

This document is part of the project 690067 – MOVE – COS – CLUSTER-2014-3.03 which has received funding from the European Union’s COSME Programme (2014-2020). The content of this document, represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.