КЗК против минималните цени на такситата

 

Антимонополната комисия предлага и отмяна на изискването за максимален брой таксита във всеки град

Комисията за защита на конкуренцията се обяви против минималните и максимални цени на таксиметровите превози. Съгласно изменение и допълнение от месец юли 2014 г. на чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози , общинските съвети са оправомощени да определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа на съответната община, като цените не могат да превишават максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа. КЗК вече е изразявала становището си по отношение на въвеждането на минимални и максимални цени на таксиметровите услуги. С Решение № 553/17.07.2007 г. и Решение № 731/25.06.2010 г. Комисията заявява позицията си, че не подкрепя въвеждането на каквато и да е форма на ценова регулация по отношение на таксиметровите услуги. Чрез предоставянето на правомощие на общинските съвети да упражняват ценова регулация, като определят минимални и максимални цени на таксиметровите услуги, се премахват най-важните параметри на конкурентния процес на съответния пазар и се достига до положение, при което моделът на конкуренцията е почти напълно заменен от държавна регулация на стопанската дейност на таксиметровите превозвачи. При изготвяне на становището си КЗК взе предвид и опита на останалите страни членки на ЕС. КЗК изцяло поддържа изразената с Решение № 553/17.07.2007 г. позиция. Минималните цени увреждат по непосредствен начин и потребителите, тъй като изземват по непазарен начин определен дял от ползите, които биха произтекли за тях от наличието на ефективна ценова конкуренция на пазара. Негативният за конкуренцията ефект от въвеждането на минимални и максимални цени на таксиметровата услуга е допълнително засилен от въведеното с чл. 24а, ал. 4 от ЗАП правомощие общинските съвети да определят максималния брой на такситата, които могат да извършват дейност на територията на общината. Според Комисията тази стъпка поставя бариера за навлизане на нови участници и намалява стимулите на предприятията да се конкурират ефективно помежду си, като създава условия за сключване на забранени споразумения. Видно от получените становища въведеният лимит на броя на такситата не е довел до преодоляване на съществуващите проблеми на пазара на таксиметров превоз на пътници. С оглед на това Комисията предлага на компетентните държавни органи, включително тези, разполагащи със законодателна инициатива, да предприемат мерки за: – отмяна на разпоредбите на чл. 24а, ал. 5 от ЗАП и чл. 3а от Наредба № 34/1999 г. за таксиметров превоз на пътници, като премахнат възможността за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници; – отмяна на нормата на чл. 94, ал. 3 от ЗАП, като се премахне въведената санкция за извършване на таксиметров превоз на пътници над определената от съответния общински съвет максимална цена; – отмяна на нормата на чл. 24а, ал. 4 от ЗАП, като се премахне възможността за определяне на максималния брой таксита, които могат да извършват дейност на територията на дадена община.

 

Източник: www.economic.bg, 20.03.2015г.

Автомобилен транспорт

Новите електромобили Citroen за 6000 евро вече излязоха на пътя

Градският електрически автомобил Citroen Ami, представен от френската марка през февруари тази година, стана част от автопарка на услуга под наем. Самата кола е невероятно компактна. Размерите й са: дължина […]

Автомобилен транспорт

Българин надмина Tesla с електромобил, който вдига 500 км/ч и изминава 1000 км

Българин създаде нов уникално бърз спортен електрически автомобил, който вдига близо 500 километра в час и е с мощност от над 5000 конски сили. За сравнение един от най-продаваните електромобили […]

Автомобилен транспорт

Европа се нуждае от зарядни станции

ACEA: Европа няма достатъчно станции за зареждане, за да отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства. Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) стигна до заключението, че инфраструктурата за зареждане […]