КЗК пусна поръчката за 35-те електрически влака

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) оставя без уважение жалбата на френската Alstom SA по процедурата за покупка на 35 електрически мотрисни влака, стартирана от Министерство на транспорта. Търгът бе временно спрян преди 2 седмици, но най-вероятно ще бъде пуснат отново, ако френският производител не обжалва решението пред Върховния административен съд.

Припомняме, че Alstom входира жалба в КЗК на 22 февруари, а ресорното ведомство стопира търга 5 дни по-късно. Тогава не бяха ясни мотивите, с които френската компания обжалваше поръчката.
Мотивите на Alstom

Антимонополният орган проведе заседание на 7 март, но документацията от него става видима едва днес. Alstom счита, че в правилата за участие в процедурата се съдържат изисквания, които не отговарят на регламентите на Европейския съюз (ЕС) за оперативната съвместимост и създават сериозен риск за липса на конкуренция в процедурата.

Компанията възразява срещу включена техническа спецификация относно зоните за преход между вагоните, с която ведомството е заложило минимална широчина на преходно пространство от минимум 700 мм, а височина – най-малко 1900 мм. Според компанията тези критерии се отклоняват от изискванията, заложени в регламенти на ЕС, свързани с жп системата, според които преходното пространство следва да бъде най-малко 550 мм.

Alstom обаче обжалва решение на министерството, с което в началото на февруари то прави промени в техническите спецификации. Те не са свързани с критериите за преход между вагоните. Ведомството е изчистило допълнителни изисквания, свързани със седалките и дисплеи, които трябва да подават пътническа информация. Намалена е и точността на измерване на пътникопотока от 98% на 95%.
Какво казва министерството?

Транспортно министерство твърди, че жалбата е недопустима, тъй като възражението касае условие от техническата спецификация, одобрена с решението за откриване на процедурата, което изискване не е променено с обжалваното решение за промени. В тази връзка, възражението е наведено извън преклузивния срок.

Изразява пространно становище по същество, в което застъпва тезата, че условието е съобразено с потребностите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и с приложимото национално и европейско законодателство“, се посочва в документацията на КЗК.

Освен това ресорното ведомство прави искане КЗК да не налага временни мерки срещу процедурата, тъй като е финансирана със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. От там допълват, че срокът за изпълнение на инвестицията е 31.08.2026 г., в рамките на който влаковете следва да са доставени и въведени в експлоатация.
Решението на КЗК

КЗК приема становището на министерството и констатира, че жалбата на Alstom е неоснователна. Антимонополният орган я оставя без уважение, като възлага на компанията да плати разноските на ведомството в размер на 240 лв.

От изложеното е видно, че възраженията на „Алстом транспорт С.А.“ касаят условие, което е одобрено с решението за откриване на процедурата, а не такова, което е променено с обжалваното Решение № F482205 от 08.02.2024 г.“, се посочва в решението.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Процедурата още не е стартирана наново от министерството, като най-вероятно се изчаква да мине именно срокът за обжалване. Проверка сочи, че в системата на съда до момента няма подадена жалба от „Алстом“.

economic.bg

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…