“Летище София” по пътя на БДЖ

Решителната стъпка за отдаването на "Летище София" в частни ръце е направена. Министерството на транспорта избра фирмите, които ще правят ключовите изследвания за неговата концесия.
 
В края на април ведомството на Ивайло Московски обяви четири обществени поръчки – за подготовката на правен, технически, екологичен и финансово-икономически анализ на аеропорта. За всеки един от тях бе определена горна граница от 66 000 лв. без ДДС, или общо 264 000 лева. Иначе в документацията към търговете се казваше, че целта на концесията е да се модернизира летищната инфраструктура, да се привлекат нови авиокомпании за редовни и чартърни полети, да се разширят търговските дейности като резултат от увеличаването на трафика. Другата заложена цел бе да се привлекат транзитни пътници от Близкия и Средния изток, Закавказието и Централна Европа. 
 
Два месеца по-късно бяха подписани и контрактите с изпълнителите. Ключовият за концесията юридически анализ ще се прави от консорциума "Ламбовски, Харизанова, Христов – Божков". С цена от 65 хил. лв без ДДС обединението се е справило с конкуренцията на "Евролекс България" ООД,  ДЗЗД "Еър Транс – Бакалова – Дамянов" и други две юридически кантори – "Георгиев, Тодоров и Ко" и "Събев и съдружници". Интересното е, че "Евролекс" и "Еър Транс – Бакалова – Дамянов" са дали абсолютно еднакви цени – 36 хил. лв. без ДДС, които са с 41.56% по-благоприятни от средната стойност на останалите оферти. И въпреки, че в случая не е било задължително да се прилага изискваната от Закона за обществените поръчки финансова обосновка, хората на Московски са пожелали такава. Според тях заради ниската цена съществувал риск за успешното изпълнение на поръчката.
 
Конкретно от "Евролекс" са обосновали своето финансово предложение с опита си в други подобни проекти на държавата и общините, включително и в подготовката за концесия на пристанища с национално значение. Изтъкнали са също, че за тях не е толкова важно калкулирането на печалбата, колкото нематериалните ползи от процедурата – опит, име и престиж. А "Еър Транс – Бакалова – Дамянов" са посочили, че ще ползват собствени експерти, а не привлечени, което ще намали разходите им. Министерството обаче е било на малко по-друго мнение. Двете ниски оферти са допуснати до разглеждане, но са получили по-ниски оценки за останалите компоненти.
 
При всички положения спечелилият консорциум ще има доста работа. Обществена поръчка за избор на фирми, които да изготвят правен, финансов и екологичен анализ за концесията на аеропорта, заедно с "пришитото" към него летище в Балчик, бе обявена и по времето на първия кабинет на ГЕРБ, като юристите тогава се сблъскаха със сериозни трудности при изясняването на статута на някои негови имоти. Друга спънка се оказаха заемите, отпуснати за изграждането на новия терминал и новата писта. За тях бяха похарчени 210 млн. евро, от които 60 млн. кредит от Европейската инвестиционна банка, 38.1 млн. от Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие, 50 млн. евро от програмите ИСПА и ФАР, а останалите 61.9 млн. евро дойдоха от държавния бюджет. За предвиденото публично-частно партньорство кабинетът вече получи разрешение от Еврокомисията, което се налагаше заради отпуснатите пари по двете европейски предприсъединителни програми, но не така стоят нещата с останалите международни споразумения. Така че и по този въпрос ще трябва да се намери най-вярното юридическо решение. 
 
Финансово-икономическият анализ ще се прави от консултантската и счетоводна къща "Топик сервиз", предпочетена пред "Инфрапроект консулт" и "Баланс – М". И в този случай ситуацията се е развила като при избора на юридическия екип. Победителят е дал най-висока оферта – 65 500 лв. без ДДС, докато, позовавайки се на своя опит, финансовата криза и т.н., "Баланс – М" е предложила цена от 28 950 лв., или с 46.28% по-малко от другите двама кандидати, която транспортното ведомство не е приело на юнашко доверие. Колкото до "Топик сервиз", тя е основана през 1995-а от  Методи Влъчков, който е с дългогодишен опит в бизнес консултирането, оптимизацията на финансите и паричните потоци, структурирането и развитието на бизнеса. 
 
За изпълнител на екологичния анализ на софийското летище също е избрана фирмата, предложила най-висока цена – "Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция" – АУРЕ, с оферта от 59 750 лева. Останалите двама кандидати -"Поввик" ЕАД и "Институт за въздушен транспорт", са били готови да изпълнят задачата съответно за 41 200 и 39 500 лв., но първият е бил отстранен от участие, защото експертите му не са отговаряли на предварително зададените условия, а вторият е получил по-малко точки. Спечелилата надпреварата "Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция" е неправителствена организация с идеална цел, което е работила по редица проекти, свързани с развитието на градската среда. Неин председател е юристът Асен Дюлгеров, а в управителния й съвет е и Емил Кало. Кало е един от основателите на партията на Георги Първанов АБВ и в момента дори е секретар по коалиционната политика на формацията.
 
Най-безпроблемен очевидно е бил изборът на изпълнител за техническия анализ на концесията. В процедурата е участвало единствено "СКЛ Консулт" ООД и с цена от 59 хил. лв. без ДДС я е спечелило. Името на дружеството, собственост на Красимир Николчев и Снежана Ангелова, нашумя през 2011 година. В последните дни от кабинета на тройната коалиция то беше избрано заедно със "Строл – 1000" за консултант при предоставянето на специфична експертиза при извършване на проверки на място по оперативната програма "Транспорт". В разгара на строителството на магистрала "Тракия" обединението излезе с унищожителни критики срещу Агенция "Пътна инфраструктура". В доклада, изтекъл в медиите, се казваше, че агенцията разполага само с петима  специалисти в отдела за извършване на проверки, което водело до формален контрол на дейностите. Фиктивен бил и контролът на фирмите, наети да извършват строителен и авторски надзор. Освен това консултантите твърдяха, че са установили сериозни нередности при проверките на място на трите лота от аутобана. В крайна сметка транспортното ведомство скъса договора си с тях и избра други.  
 
На четирите компании, определени за различните проучвания, ще им се наложи да работят бързо и в много добра координация една с друга. В срок от 30 дни от датата на подписване на договора изпълнителят на правния анализ трябва да е готов с междинен доклад, съдържащ  описание на обекта на концесията и с резюме на основните правни въпроси, засягащи другите анализи. От своя страна Министерството на транспорта ще разполага с 10 дни, за да направи своите забележки и препоръки. Толкова време ще има и консорциумът "Ламбовски, Харизанова, Христов – Божков", за да ги отрази и да представи окончателния вариант на проучването. Очаква се това да стане приблизително в началото на септември. 
 
Двайсет дни след получаването на окончателния правен анализ пък е необходимо "Топик сервиз", "Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция" и "СКЛ Консулт" да представят своята работа, като отново ще има  срок от 10+10 дни за даване и отразяване на препоръки и забележки. Накрая  в рамките на още 20 дни "Ламбовски, Харизанова, Христов – Божков" ще изготви на базата на всички проучвания цялата документация за концесионната процедура и ще я предостави на транспортното ведомство. При този график същинското концесиониране на "Летище София" най-вероятно ще започне непосредствено след местните избори. 
Източник: Банкеръ