БДЖ не обмисля вдигане на цените

 

Темата за актуализиране на цените на билетите за пътуване с железопътен транспорт в момента не стои на дневен ред, заявя на сайта си железопътната компания. Към настоящия момент Холдинг БДЖ ЕАД работи съвместно с Национална компания Железопътна инфраструктура по изготвянето на новия График за движение на влаковете през следващата година, който ще влезе в сила от 14 декември 2014 г. От дружеството добавят, че с цел подобряване транспортното обслужване на населението, националният железопътен превозвач провежда срещи с областните и общинските управи в цялата страна. Голяма част от промените в Графика за движение на влаковете през 2015 г. ще бъдат съобразени именно с постъпилите предложения и молби от страна на областните и общинските администрации, друга част с обосновани искания от страна на редовни клиенти, а трети ще бъдат свързани с повишаване рентабилността на превозите и ефективното използване на наличния подвижен състав.

Източник: Нова Добруджанска трибуна, 27.08.2014г.