“Лукойл” има задължение да предаде пристанище “Росенец” на комисия, назначена от министъра на транспорта, в срок от 30 дни.

"Лукойл" трябва да предостави пристанище "Росенец" на специална комисия в 30-дневен срок, определен от министъра на транспорта

"Лукойл" има задължение да предаде пристанище "Росенец"

След скорошното решение на правителството да информира “Лукойл Нефтохим Бургас” за прекратяването на концесията за пристанище “Росенец”, от днес, 15 август, рафинерията има период от 30 дни, през който трябва да предаде пристанището на комисия, определена от министъра на транспорта. За този процес ще бъде съставен официален протокол.

Ако “Лукойл” откаже да се съгласи на това, министъра на транспорта е длъжен да отправи обосновано искане към областния управител на Бургас за издаване на заповед за присвояване на концесионирания обект, в съответствие с законодателството за държавната собственост.

В правителственото решение от петък е записано, че в двуседмичен срок от отнемането на концесията на пристанищния терминал Министерството на транспорта и съобщенията поема оперативното управление на съоръженията в обекта, като възлага на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) да извършва пристанищните услуги, отбелязва БНР.