Над 90 доклада бяха представени в XXVI Международна научна конференция „ТРАНСПОРТ ‘2023“

От 5 до 7 октомври в к. к. Боровец се проведе XXVI Международна научна конференция „ТРАНСПОРТ ‘2023“, организирана от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. При засилен интерес от страна на участници и гости бяха представени над 90 доклада от общо 120 автори в 16 научни направления, разпределени в 5 тематични секции. Участваха учени и изследователи от Сърбия, Турция, Австрия, Словакия, Русия, Китай, както и от български университети, научни организации и частни фирми. В пленарната сесия доклади изнесоха представители на университета „МБ – Белград“, Университета на Крагуевац, Кралево, Жилински университет, Висше училище по икономика и мениджмънт в публичната администрация, Братислава, Тракийски университет, Одрин.

Организационният комитет оценява положително нарастващия интерес към научния форум не само на утвърдени изследователи, но и на все повече млади учени и докторанти, чието участие в конференцията им дава възможност да натрупат опит  и контакти, както и да засилят публикационната си активност.

Председателят на програмния комитет проф. д-р Даниела Тодорова изказва благодарност към организационния комитет за отличната организация и провеждане на събитието.

XXVI Международна научна конференция „ТРАНСПОРТ ‘2023” се провежда с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ по процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, проект ФНИ КП06МНФ/16 от 08.08.2023 г.

Транспортал също взе участие в конференцията, като главният редактор Михаил Рангелов, който е докторант във ВТУ, изнесе доклад за изследване на товаропотоците, преминали през Фериботен комплекс – Варна.