Намаляване на превозените товари и увеличаване на транспортираните пътници, отчита статистиката

Увеличаване на броя на транспортираните пътници и намаляване на обема на превозените това се наблюдава от април до юни тази година, в сравнение със същият период на 2015-та, сочат предварителните данни на Националния статистически институт, разпространени днес.

През второто тримесечие на 2016 г. превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават с 6.7% спрямо същия период на предходната година. Сухопътен транспорт са ползвали 126 566 хил. души, или с 9.7% повече спрямо второто тримесечие на предходната година. Заслугата е основно на по-големия брой превозени пътници от автомобилния транспорт. При автобусните превози се наблюдава увеличение от 10.6 на сто, докато при железопътните е регистриран спад от 6.9%.

Повече пътници при тролеите и по-малко при трамваите

През периода април – юни 2016 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 62 476 хиляди пътници, или с 1.1% повече спрямо второто тримесечие на предходната година. Ръст от 6.5 на сто е регистриран при трамвайните превози, докато при тролейбусния транспорт се наблюдава намаление от 4.5%. При превозените пътници от метрополитена не е регистрирано изменение спрямо съответното тримесечие на 2015 година.

Ръст от 11% при международния транспорт

През второто тримесечие на годината превозените товари от сухопътния транспорт са 25 910.0 хил. т, или с 4779.2 хил. т по-малко спрямо същия период на 2015 година, което основно се дължи на вътрешните превози на автомобилния и железопътния транспорт.

Същевременно международните превози нарастват с 11.0% в сравнение с второто тримесечие на 2015 година. Увеличението при автомобилния транспорт е с 3.1%, а при железопътния – с 4.4%.

Превозените товари от речния и морския транспорт, които през текущото тримесечие на 2016 г. са извършвали само международни превози, нарастват с 218.2 хил. т спрямо второто тримесечие на 2015 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от речния транспорт.

Източник : www.dnevnik.bg

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]

Автомобилен транспорт

По разпореждане на вицепремиера Христо Алексиев беше направена проверка на организацията на работа на ГКПП „Дунав мост 2“

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев зам.-министър Николай Найденов направи проверка на организацията на работа на ГКПП „Дунав мост 2“. Причина за инспекцията е […]