НКЖИ е работодател № 1 за поредна година

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ бе обявена за работодател № 1 в България за 2014 г. в престижната класация на в. „Капитал” – „100-те най-големи компании в България”, с численост от 11 624 служители. В компанията, класирана на второ място работят 4 000 души по-малко, а разликата с персонала на дружеството на трета позиция е 5 000 служители.
ДП НКЖИ остава лидер сред работодателите в страната, независимо от свиването на числеността на персонала с 2,53 %, спрямо 2013 г.
В класацията „Лидери по сектори”, НКЖИ за поредна година заема второ място в отрасъл „Транспорт”. В „ Най-големите 100 български компании”, по приходи за 2014 г. е на 54-то място, което с 10 места напред в класацията, в сравнение с предходната 2013 г., когато заема 64-тото място.
За поредна година „Капитал 100” прави и класация на компании според общите им активи /сред 50-те най-големи дружества по приходи/. ДП НКЖИ се нарежда на четвърто място с ръст от 31,42 %, спрямо 2013 г. в раздела „Най- много активи”, съобразно обема, който управлява /2013 г. – 3 079 956 активи хил. лв, а 2014 г. – 4 047 594 активи хил. лв./.
Един от основните критерий при оценяването на компаниите, е общият размер на приходите от дейността за 2014 г., който дава най-обективните ориентири за развитието на бизнес климата в България. Приходите от дейността са и единственият засега възможен и коректен начин за измерване и сравняване мащаба на дейността на една българска компания.
Класацията се изготвя въз основа на приключилата финансова година. Тя е представителна за над 90% от големите компании с годишни приходи над 100 млн. лева.

 

Градски транспорт

Граждани проплакаха: Поражения и в жилищата край метрото в „Хаджи Димитър“

 Редактор: Ралица БратановаP Три дни след като метрото в района на „Хаджи Димитър“ спря, а релсите се надигнаха наши зрители сигнализираха – започват същите процеси и в близките до проблемната метростанция жилищни блокове.  […]