НКЖИ се включи в проект за киберсигурност

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ се включи като заинтересована страна в проект „Съвременен център за киберзащита” (Advanced Cyber – Defense Center),  който е инициатива на Европейската комисия за намаляване рисковете от кибератаки, съобщиха от пресцентъра на компанията. НКЖИ беше поканена да се присъедини към него от „Български пощи“ ЕАД, които са единственият представител от българска страна, с подкрепата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Проект ACDC, е на стойност 15 538 831.71 EUR, за период от 30 месеца и изпълнението му е започнало от 1 февруари 2013 г. Той е разработен и спечелен от консорциум от 28  компании от 14 държави – членки на ЕС с участието на „Български пощи” ЕАД.

 

Във връзка с проекта, в страните от Европейския съюз се създава ACDC общност, към която се присъедини като заинтересована страна и ДП НКЖИ заедно с още 12 български институции и фирми.

 

 Със своята иновативност и мащабност проект  ACDC няма аналог на територията на България. Целта е разработка и внедряване на иновативен софтуер за борба с паразитен софтуер от типа BOTNET, който прониква в големи мрежи от компютри и достига съдържанието на компютъра без знанието на неговия собственик. Софтуерната реализация на анти-ботнет стратегията в мрежата на „Български пощи“ ЕАД и заинтересованите страни  ще бъде основа за решаване на проблема с киберсигурността на национално ниво.

 

В ерата на новите технологии, един от приоритетите на НКЖИ, като управител на стратегическа за страната ни инфраструктура,  е използването на всички възможни средства за защита на компютърната си мрежа от кибератаки. С осъществяването на този проект и участието на Компанията в него, ще могат да бъдат залавяни методично различни дейности, отнасящи се до ботнет – разпространение на злонамерен софтуер, изпращане на нежелана поща, атаки срещу уеб сайтове и др.