Новият генерален директор на РВД е Георги Пеев

 

Новият генерален директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ е Георги Пеев.

Георги Пеев има дългогодишен стаж в системата на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”. Той започва своята кариера през 2000 г. в РВД като асистент ръководител полети. През годините заема различни позиции, свързани с ръководството на въздушното движение, като през 2013 г. заема длъжността началник на отдел “Обслужване на въздушното движение”, а от 2014 г. до момента е директор на дирекция “Управление на въздушното движение”.

Георги Пеев притежава магистърска степен в Техническият университет – София със специалност „Експлоатация на електронно-приборната авиационна техника – ЕЕАТ – А (Ръководител полети)“.

 

Източник: http://www.mtitc.government.bg, 15.09.2014г.

Автомобилен транспорт

Европа се нуждае от зарядни станции

ACEA: Европа няма достатъчно станции за зареждане, за да отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства. Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) стигна до заключението, че инфраструктурата за зареждане […]

Въздушен транспорт

Съветът по транспорт към БСП: Само неотложни мерки сега ще запазят работните места в сектора

На няколко сектора ще бъде разделен Съветът по транспорт, информационни технологии и съобщения към Националния съвет на БСП. Железопътният транспорт, автомобилният, водният и въздушният са диференцирани като категории под шапката […]