Водния транспорт – обичайното свиване на приходите

 

Най-голям ръст във водния транспорт на база приходи за изминалата 2014 г. има "Дунав турс", част от групата "Юнион груп", на основателите на едноименната бивша банка. Круизната компания беше част от "Балкантурист", през 1999 г- беше приватизирана от "Юнион груп" и "Индустриален холдинг България", а впоследствие през 2012 г. "Юнион груп" изкупи дела на холдинга. За 2014 г. "Дунав турс" има 13.4 млн. лв. приходи при 5.1 млн. лв. за 2013 г. Според последния отчет на дружеството то е собственик на два кораба, а дейността му е свързана предимно с поддръжката и експлоатацията им. Основен пазар на дружеството е европейският. Корабите пътуват по маршрута Будапеща – Виена – Пасау и обратно, а някои круизи са с маршрут до делтата на река Дунав. Свиването на приходите обачеепо-обичайната картина при компаниите, занимаващи се с морска и речна спедиция и транспорт. Лидер по размер на приходите във водния транспорт е Параходство "Български морски флот". Компанията беше приватизирана 70% през 2008 г. от германско-българския консорциум "Кей Джи маритайм шипинг" за 440 млн. лв., като представител на обединението от българска страна е Кирил Домусчиев. Тази придобивка впоследствие даде възможност на Домусчиев да концесионира на части основните терминали на бургаското пристанище . Приватизацията обаче стана малко преди началото на кризата и сриването на цените на морските превози и компанията не се радва на спокойни води. Сриб на приходите с 21.5%отчита и Параходство "Българско речно плаване", собственост на "Химиллпорт". За изминалата година компанията е превозила 586 хил. тона товари, като близо 70% от товарооборотът е за страни от ЕС по Дунав и 30% – за държави извън общността. Международните превози на компанията се делят на такива от и за България – съответно 32.2% и 26.3%, и превози между трети страни. Основните пазари на база количества са Румъния, Украйна и Сърбия. Вносът идва най-вече от Украйна, а износът пътува най-често за Румъния. По видове превозени товари с най-голям дял са зърнените храни и въглищата. Най-сериозното намаляване на бизнеса се отчита при превозите между трети страни – 52.6%. Компанията регистрира и спад на вноса за България от 1.3%. Нарастване от 24.6% обаче е имало при износа на товари, както и при крайбрежните превози в българския участък на реката (124.8%, което е близо 30 хил. тона). БМФ и БРП имат още едно участие в класацията. То е през "Варнафери", където двете компании имат по 50% участие. Дружеството разполага с един ферибот , който обслужва линията Варна – Кавказ, който започна работа през април 2014 г. Конкуренти му бяха два руски кораба, работещи полинията от самото й създаване през 2008 г. С помощта на заповед на министъра на транспорта Ивайло Московски обаче единият от руските кораби беше елиминиран, тъй като се наложи принципът българският и двата руски кораба да се редуват при влизането си във фериботния комплекс във Варна. Трети по обем на приходите си е корабособственикът "Рубишипс". През 2012 г. най-голямата корабна компания в Западна Европа – Imperial Shipping Group, чрез дъщерното си дружество Imperial Austria придоби 49% от "Рубишипс". Сделката тогава се окачествяваше като стратегическа за инвеститора, тъй като му позволява да предлага от свое име транспортни услуги от пристанищата от Северно до Черно море. Последна в топ 5 на класацията е "Бон Марин интернешънъл", собственост на Георги Бонин. Компанията се занимава с морски и крайбрежен транспорт и отдаване под наем на кораби. Според последния си отчет работи с Melrose Bulgaria и Petroceltic Romania, концесионери на газовите находища край бреговете на България и Румъния, като им осигурява специализирани кораби под наем за сондажните операции. Участва и в логистичното подсигуряване на проучването и експлоатацията на въглеводородните находища. Пак според отчета спадът на приходите й се дължи на спрените операции в Румъния. Компанията участваше и като подизпълнител в проекта "Южен поток", като това е довело до допълнителни инвестиции по закупуването на специален вид баржа, които впоследствие са били възстановени от възложителя. Дружеството очаква нов спад и през 2015 г.

 

Източник: Капитал Daily – специално издание

http://www.crossdisplay.bg, 15.10.2015г.