Офелия Кънева: Работим с БДЖ активно за безопасно селфи за децата

В началото на учебната година учителите ще имат брошури за рисковете в необезопасените жп райони, казва председателят на Държавната агенция за закрила на детето

– Г-жо Кънева, медиите масово публикуваха снимка на дете, обявено за изчезнало от майка си във фейсбук през юли. Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обаче укорява медиите за това. Как да бъде намерен някой, ако не се публикува снимката му?

– Органите на МВР преценяват дали информация за безследно изчезнало лице може да бъде оповестена публично и предоставена на медиите или на трето лице. Издирването се осъществява чрез различни дейности на полицейските органи. Информацията за тях се подава, освен в случаите, когато това би затруднило издирването. Всеки конкретен случай се разглежда поотделно и след внимателна преценка на обществения интерес се разрешава публикуването на снимки, като се отчита балансът между защитата на личните данни и защитата на живота, здравето и други права на лицата.

– Отскоро поехте Държавната агенция за закрила на детето, какво е основното, което искате да постигнете?

– Бих искала да поставя по-специален фокус на темите, които не са били достатъчно добре разгръщани в публичното пространство, свързани с детското психично здраве, с децата от малцинствен произход, със сигурността на децата в интернет, денталната грижа за децата, със скаутинга или с търсенето на таланти и тяхната подкрепа. Детето е личност от момента, в който то се роди, не става личност, като навърши 18 г.

– Защо промените в Семейния кодекс предвиждат тайната на биологичните родители да се разкрива по административен път? Това не крие ли рискове?

– Министърът на правосъдието и министърът на труда и социалната политика имат водеща роля в промените в Семейния кодекс. За мен е важно, че осиновителният процес не само няма да бъде опорочен, но ще се даде възможност осиновителната процедура да се ускори и да бъде гарантирана като качество и коректност. Никак не е без значение и възможността за мнението на детето – обект на осиновяване – като част от нововъведенията. Всеки възрастен трябва да има яснота и бърз достъп до информация и подкрепа по отношение на осиновяването. Само така ще може да бъде наясно готов ли е за стъпката да бъде осиновител, наясно ли е с промените, които предстоят в живота му, познава ли собствените си реакции към непознато дете.

– Какви насоки давате на работещите в центровете за настаняване от семеен тип, които заместват старите домове за деца, лишени от родителски грижи?

– Много е важно професионалното отношение към децата. Целта на съставените насоки е да подпомогнат работата на персонала в центровете за настаняване от семеен тип, да уеднаквят практиката и да улеснят прилагането на нормативната уредба. Стандартите за социални услуги за деца са задължителни. Целите са осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание и защита на техните права и интереси, както и повишаване на общото им благосъстояние.

– За какво ви търсят децата на горещата телефонна линия?

– Радостно е, че през годините този инструмент на ДАЗД се ползва с все по-голямо доверие. Само за последните 12 месеца са приети близо 120 000 обаждания! Проведени са над 12 500 консултации. И е хубаво, че телефон 11 61 11 се ползва и от родители Над 50% от обажданията са от възрастни, които търсят съвет и тълкуване на казуси и предизвикателства с деца. Малко над 40% са обажданията на деца. Много голям дял от тях са по повод конфликт в семейството, обикновено с родител – близо 90%. Все още телефон 11 61 11 не се разпознава достатъчно като инструмент от професионалните среди – едва 6-7% от постъпилите сигнали за насилие са от учители, възпитатели, лекари или други професионалисти.

– Какво прави ДАЗД за децата бежанци и за децата на гастарбайтерите, които се отглеждат от баби и дядовци или сами?

– Децата бежанци са първо деца, после всичко останало. Голяма част от децата бежанци, които пресичат границата на ЕС на територията на България, не пътуват заедно със семействата си. Това повдига серия от предизвикателства както пред социалните работници на терен, така и сред здравните власти, сред образователните структури, полицията, местната власт. Например от началото на годината до края на юли едва 39 деца бежанци са били със семействата си. Всички останали – близо 700 деца, са непридружени. Голяма част от тях са на възраст над 16 години. Много малка част от децата, които влизат в България непридружени като бежанци, остават на територията на страната. За тях имаме механизми да осигурим достъп до образование, до здравеопазване, до социално подпомагане и подкрепа. Струва ми се, че в тази тема сме длъжници на професионалистите, които работят на терен с децата бежанци. Те също имат нужда от подкрепа, от насърчаване, от увереност, от глътка въздух понякога. За краткото време, което имах да навляза в темата, оставам с възхищение към работата на колегите. Малцина биха се справили по-добре. Аз наричам децата на гастарбайтерите деца на мигранти. Те са във фокуса на системата за грижа още от 2010 г., но темата стана чувствителна в края на 2014 г. Откроява се предизвикателството на системата за закрила на детето пред родителското отчуждение, запазване на авторитета на липсващия родител, запазването на разбирането за семейство и ясни семейни взаимоотношения при липсващи родители. В страната вече има откроени добри практики. Всичко това ми дава основания да вярвам, че когато дете, родител или семейство има нужда от подкрепа, имаме към кого да го насочим. Защото е важно да можем да разсъждаваме по темата през очите на 16-годишната Мариела, която не искаше да говори с майка си 6 месеца след като тя се беше прибрала от Испания. Или през очите на 10-годишният Исмаил, който не беше сигурен, че човекът, завърнал се вкъщи, е истинският му баща.

– Наближава 15 септември, как ще помогнете на министерството на образованието срещу агресията в училище?

– Агресията в училище не е проблем само на министерството на образованието. През първия учебен срок на новата учебна година предвиждаме пилотно наблюдение в училища от малки населени места. Организирали сме беседи с ученици по темите за превенция на насилието, агресията и училищния тормоз. Ще популяризираме сред децата националната телефонна линия 11 61 11 като средство за подаване на сигнали, за информиране и консултиране. Но, честно казано, аз много повече вярвам в съвместните инициативи. Заедно със Съвета на децата сме планирали серия от мероприятия, в които водещи са децата. Заедно с БДЖ действаме активно по темата за безопасното селфи. Спомняте си случая, когато момче загина, правейки си селфи върху вагон. Тогава по инициатива на ДАЗД съвместно с БДЖ, министерството на транспорта и МОН се направи брошура за безопасност в жп районите. В началото на учебната година пак заедно с МОН ще свикаме директори и учители, за да получат брошурите. Така те ще могат да разясняват на децата рисковете в необезопасените жп райони. И за да можем да измерим ефективността от начинанията си, в плана за работа по закрила на детето за 2017 г. ще бъдат въведени ясни и точни индикатори за проследимост на всяка от инициативите. Този план ще бъде приет преди края на 2016 г. и ще бъде оповестен публично.

Източник : www.24chasa.bg