Оказване на спешна медицинска помощ от летателни системи с вертикално излитане (VEMS)

Захари Алексиев

Докато ние все още не можем да пуснем в редовна експлоатация доставения вертолет за спешна медицинска помощ, то в Европа вече усилено работят за въвеждането на цяла нова система за спасяване по въздуха в гъсто населени райони.

Известен е фактът, че с всяко десетилетие броят на живеещите в градските райони се увеличава с около три процента. За да се решат предизвикателствата по отношение на транспорта в гъсто населени и застроени райони, Европейската комисия и Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) разработват концепция за „Градска въздушна мобилност “(ГВМ). Това е система за въздушен транспорт на пътници и товари в и около гъсто населени и застроени места, осъществявана чрез електрически въздухоплавателни средства с вертикално излитане и кацане (eVTOL), оборудвани с нови технологии като подобрениакумулаторни батерии и електрическо задвижване. Тези средства ще отговарят на предизвикателствата, пред които е изправен транспортът в градска среда, включително осигуряване на грижи за болни или ранени хора.

Традиционно медицинската помощ по въздуха разчита на полети за спешно медицинско осигуряване с вертолети (HEMS) и самолети (AEMS). В скоро време това ще се допълва и от летателни системи VTOL (VTOL capable aircraft – VCA), извършващи полети за медицински мисии – съкратено VEMS.

По този начин в по-голяма степен медицинската помощ по въздуха ще се осигурява точно там, където е необходима, като медицинските екипи ще могат да изпълняват мисиите си в гъсто населени райони.

За тази цел EASA предложи дизайн на „ветропорти “. Вертипортът е площ от земя, вода или съоръжение, предназначена за кацане и излитане на летателни системи VTOL(VCA), както и за движение на VCA. Те могат по-лесно да се интегрират в градските центрове, като се използват места не само на покрива на високи сгради, но и в други определени зони, където може да се наложи оказване на помощ.

Посочени са пет основни причини обосноваващи ползването на VTOL за спешни медицински полети (СМП):

1. По-кратко време за реакция;

2. Шум – VTOL (VCA) имат потенциал да създават по-малко шум;

3. Устойчивост – намаляване на вредните емисии;

4. Автоматизация – управлението се извършва от пилоти подпомагани от

усъвършенствани системи за управление на полета;

5. Финансова достъпност – закупуването на такива средства и поддръжката, която осигурява непрекъсната безопасна експлоатация е по-евтина. Въпреки, че VTOL (VCA) са високотехнологични и безопасни, те са по-малко механично сложни от традиционните въздухоплавателни средства.

За разлика от въздушното такси, което се управлява от един пилот, за спешната медицинска помощ е необходим и допълнителен член на екипажа на борда. Екипажът се състои от:

-Пилот, който също има известни медицински познания;

-Лекар, парамедик или специализирана медицинска сестра, които на свой ред изпълняват функциите на технически член на екипажа.

Летателните и тегловните характеристики на въздухоплавателното средство трябва да позволяват освен екипаж и пациент да се превозва и медицинското оборудване. VTOL излитат от оперативна база за VEMS, като трябва да имат достатъчен обсег, за да изпълняват мисиите си. Необходимият полезен максимален обсег трябва да е от порядъка на 150 км. Освен това VTOL трябва да има на борда си достатъчно енергия за многократни излитания и кацания, които са най-енергоемките фази на полета.

За да се увеличи полезността на въздухоплавателните средства, те трябва да могат да летят:

– Денонощно, да разполагат с подходящо оборудване за нощно виждане, при всякакви метеорологични условия, като дъжд, сняг, пориви на вятъра и др.;

– Да кацат и излитат от неизвестни/непроучени места, като се взимат предвид характеристиките на въздухоплавателното средство, размерът, теренът и препятствията.

EASA и Европейската комисия въвеждат технически изисквания и оперативни правила за производителите, операторите, пилотите и проектантите на инфраструктура с цел да се осигури възможност за осъществяването на тази дейност. Изработен е и публикуван одобрен пакет от регламенти, предназначени да изменят и допълнят съществуващите разпоредби на ЕС. Наред с установяване на регулаторни стандарти за летателната годност към тези въздухоплавателни средства се регулират и оперативните изисквания, приложими за пилотираните въздухоплавателни средства с VTOL (VCA), включително и за дейността VEMS. В средата на април тази година  предстои официалното публикуване  на целия пакет регулации. Те влизат в сила веднага от датата на обнародването им.

У нас, въз основа на горчивия опит от над 10-годишното забавяне на внедряването на HEMS, може би е редно да се помисли от страна на компетентните ведомства и организации за създаването на условия за своевременното въвеждане на VEMS.

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…