Около 60% от пътищата ни в дупки и кръпки

В момента 35% от републиканската и около 65% от общинската пътна мрежа са в окаяно състояние. Това показва анализът към Стратегията за пътна инфраструктура в периода 2016-2020 г., приета от правителството, пише "Сега". 
 
Според анализа 33% или една трета от автомагистралите и шосетата от първи, втори и трети клас, са в лошо състояние. "Лошо" означава, че повредите по настилката надхвърлят 30%. В средно състояние са 27%. Едва 40% от пътищата получават добра оценка, т.е. дупките и кърпежите засягат под 10% от асфалта.
 
Подобряването на състоянието на шосетата би довело до сериозни икономически ползи за всички, които ги ползват. Всеки лев, вложен в "рехабилитация" на пътища днес, ще спести на пътуващите 11 лева в бъдеще, сочи анализът.
 
Но необходимите средства за поддръжка "далеч превишават текущото финансиране". За да се приведе цялата мрежа в добро състояние, през следващите 5 години трябва да се инвестират годишно около 1.1 млрд. лева. Сумата е само за републиканските пътища, които са около 19 хил. км, а отделно трябват 400 млн. лв. за общинските, които са около 20 хил. км. 
 
За сравнение, в момента отиват по-малко от 300 млн. лв. за републиканските и под 100 млн. лв. за общинските пътища. Разходите трябва да бъдат поне удвоени, за да се постигне 75% устойчива пътна мрежа до 2022 г., пише в стратегията.
 
Оказва се, че въпреки усиленото рязане на ленти на ремонтирани и на нови магистрални отсечки през последните години състоянието на пътищата като цяло се влошава. 
 
За сравнение, през 1990 г. едва 15% са били в графата "лошо състояние", а сега в нея са вече 33%. От гледна точка на очакванията за увеличение на трафика тези факти звучат още по-песимистично. Прогнозираното нарастване на трафика до 2020 г. е за 15% при общинските и 40% при автомагистралите и скоростните пътища.
 
Всъщност въпреки усещането, че за пътищата постоянно се харчат много пари, статистиката сочи обратна тенденция. Разходите за поддръжка намаляват през последните 5 години от 0.57% от БВП на 0.18% през 2011 г. През 2012 г. се наблюдава увеличение до едва 0.26%. Подобно развитие има и в другите страни от Източна и Централна Европа. През 2008 г. – последната ни година с бюджетен излишък, за пътна поддръжка са били заделени 400 млн. лева, но от 2009 до 2012 г. сумите варират от 135 до 202 млн. лева годишно.
Източник: БГНЕС