От 01.01.2021 ДП“НКЖИ“ с нови по високи инфраструктурни такси

Държавното предприятие стопанисващо железопътната инфраструктура обяви увеличение на инфраструктурните такси от следващата година. Цената средно е около 10% по висока спрямо 2020г., но сериозно ще повлияе в дългосрочен план на превозите в железопътния транспорт. С допълнителните приходи ще дофинансира растящите разходи в краткосрочен план, но това ще доведе до увеличаване цените при жп превозвачите, а съответно и до намаляване на товарите превозвани. В краткосрочен план ще се увеличат приходите, но в дългосрочен не стимулирането на железопътни превози ще се отрази негативно и общия дел на превозвани товари в сухопътния транспорт ще намалее вероятно за сметка на автомобилните превози.

Политиката на ЕС е стимулиране превозите по железопътен и воден транспорт, но това което наблюдаваме е в пълно противоречие с нея. С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1429 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 октомври 2020 година за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19.

Накратко:

Избухването на COVID-19 доведе до рязък спад на търсенето на железопътни транспортни услуги. Това оказа сериозно въздействие върху железопътните предприятия. То започна още на 1 март 2020 г. и вероятно ще продължи поне до 31 декември 2020 г. Обстоятелствата, свързани с избухването на COVID-19, са извън контрола на железопътните предприятия, които са изправени пред значителни проблеми с ликвидността и пред големи загуби, а в някои случаи и пред риск от изпадане в несъстоятелност.

За да противодействат на отрицателните икономически последици от избухването на COVID- 19, железопътните предприятия може да имат нужда от финансово подпомагане. Вследствие на избухването на COVID-19 за тях може да стане невъзможно да плащат такси за достъп до железопътната инфраструктура и поради тази причина следва да се разреши на управителите на инфраструктура да намаляват, освобождават от плащане или отлагат плащането на такива такси. Тази възможност следва да се предостави за периода, през който последиците от избухването на COVID-19 върху железопътния пазар вече са били налице и се очаква да продължат, т.е. от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. („референтен период“).

Предварителни изчисления на приетите увеличения на инфраструктурни такси в жп транспорта за територията на Р България.

Сравнение на инфраструктурните такси за 2020 г. с предложените в  Референтния документ на железопътната мрежа 2019-2020 г.версията12 от 12.07.10  в сила от 01.01.2021 г.

такса преминаване 0,0021 лв.
   
такса управление 0,6086 лв.
цена за захранващо оборудване за 1 MWh: 50,40 лв.
увеличение
  на такса преминаване 0,0022 лв.4,76%
такса управление 0,6528 лв.7,26%
цена за захранващо оборудване за 1 MWh: 56,93 лв.12,96%

Източник: Transportal

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…