НКЖИ с открит урок по безопасност

Днес (11.10.2016 г.), експерти от НКЖИ изнесоха урок по безопасност пред ученици от 5, 6 и 7 клас от столичното 153 Спортно училище „Неофит Рилски“.

Учениците бяха запознати с нормите на безопасно поведение в района на жп инфраструктурата, правилата за пресичане на прелез и др. Беше обърнато специално внимание на опасните за живота игри и „селфи“ в района на гари и междугария.

Инициативата се проведе като част от кампанията „ЖП релсите не са място за игра и снимки”.  На учениците бяха раздадени информационни брошури, изработени с цел повишаване на безопасността на децата в райони на жп инфраструктурата, както и превенция на превърналото се в мода сред тийнейджърите явление „селфи на опасни места“.

Инициативата се осъществява под егидата на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), съвместно с Омбудсмана на Република България, Министерството на вътрешните работи и други институции.

Припомняме, че през месец юни т.г. Национална компания „Железопътна инфраструктура”(НКЖИ) и „Холдинг БДЖ” ЕАД разпространиха 3000 информационни брошури в по-големите гари в страната като част от кампанията, а във връзка с Международния ден за безопасно преминаване през железопътните прелези, инж. Бисер Минчев – главен ревизор по безопасността в НКЖИ изнесе „открит урок“ за безопасността при преминаване през железопътните прелези пред ученици от 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“.