Партия МИР връща надеждата за бъдещето

На 10 ноември 2018 г. инициативен комитет от много млади хора, учени, интелектуалци, преподаватели, предприемачи, общественици, културни дейци и българи в чужбина прие декларация и взе решение да учреди политическа партия МИР.

Сред представителите на Инициативния комитет са проф. Симеон Ананиев от Висшето транспортно училище, доц. Дафинка Констадинова, преподавател по английска фиология в Югозападен университет, д-р Марио Христов, председател на Съюза на изобретателите в България, културният деец Емил Димитров – младши, общинският съветник в Столичен общински съвет инж. Симеон Славчев, общинският съветник и адвокат съветник от Благоевград Албина Анева, Георги Кардашев, председател на Гражданско сдружение “Мрежа за инициативи и решения” и др.

От Инициативния комитета споделиха, че неслучайно са избрали датата 10 ноември, за да поставят началото на новата партия. Преди 29 години, в деня на голямата промяна за страната ни, българското общество гледаше с голяма надежда в бъдещето. Но в годините на прехода надеждите ни останаха излъгани. Искаме всички несбъднати мечти от тогава, да се сбъднат с участието на всеки български гражданин, заявиха инициаторите на новата партия. Те коментираха, че в прехода бяха погубени две поколения българи, и че този процес трябва да бъде спрян.

Именно желанието за такава промяна ни накара да поискаме да вземем нещата в свои ръце, като си поставяме следните основни цели:

1. Подобряване средата на живот на всички български граждани чрез изготвянето на Национална стратегия за възстановяването и развитието на България.

2. Излизане от демографската криза и подпомагане на българското семейство.

3. Конкурентна и развиваща се икономика чрез стимулиране на производството, предприемачеството, иновациите, малкия и средния бизнес и връзката им с образованието и науката.

4. Връщане на ролята на държавата като гарант в секторите на образованието, здравеопазването, икономиката и културата.

5. Равномерно развитие на всички райони в страната и възстановяване на българските села чрез земеделие, животновъдство и туризъм.

6. Създаване на условия за запазване на образованите и подготвени кадрите чрез гарантиране на тяхната реализация в България.

7. Борба с корупцията на всички нива чрез административна реформа и работещоелектронно правителство.

8. Гарантиране на правата, собствеността, свободата и сигурността на българските граждани.

9. Реформиране на съдебната система и установяване върховенство на закона.

10. Възстановяване на демократичните принципи.

11. Защита на националния интерес и общественото благо чрез провеждане на суверенна и балансирана външна политика.

12. Възстановяване на човешките добродетели, ценностите и морално-нравствените основи на семейството.

13. Съхраняване на природните богатства и опазването на околната среда. „За политическа партия МИР основополагащи етични принципи и ценности са моралът, нравствеността, гражданският патриотизъм – обичта и дългът към нацията, разбирана като общност на всички български граждани, но също така и като териториална идентичност, език, природа и държава”, се казва в учредителната декларация на МИР.

В документа се подчертава, че българите не принадлежат на Европа като безродна група от хора, а като народ със свои бит, история и култура. „Всяка политика – вътрешна, външна, социална, енергийна, финансова, търговска, военна – трябва да се дефинира през призмата на националния интерес, националната идентичност и етническия мир”, пише в декларацията.

“ЕДИНЕНИЕТО на българския народ е нашата основна политическа мисия и отговорност! За това призоваваме всички български граждани както в България, така и извън нея да се включат и допринесат лично със своя Морал, Инициативност и Родолюбие за възраждането на българската държава!” се пише още в декларацията на Инициативния комитет за учредяване на политическа партия МИР.

Изт: cross.bg