Представиха първото B2B събитие на европейското стратегическо партньорство MOVE

Първото брокерско събитие MOVE – Европейско клъстерно партньорство се проведе на 6-ти Март, в София, хотел Метрополитън

В събитието участваха представители на клъстери, фирми и университети от България, Франция, Италия, Испания, Полша и Македония. Те представиха своите организации и основни дейности в областта на транспорта и логистиката, интелигентна мобилност, интелигентни градове, ИКТ и зелените технологии. Събитието бе открито от клъстерите основателки на MOVE с презентации представящи възможности за сътрудничество между различните организации.

На събитието Европейското стратегическо партньорство MOVE се разшири с присъединяването на шест нови клъстера от Германия, Македония, Полша, Италия и България. Клъстерите развиват дейността си в областта на транспорта, логистиката и IT технологиите. От българска страна в транспортния сектор активно взе участие Клъстер Зелен Транспорт.

Масимо Да Вия от Италия представи възможностите за интернационализация на пазарите на трети страни – Мароко и Бразилия. Една от основните цели на MOVE е подобряване на сътрудничеството между компании от клъстерите и местни организации от Мароко и Бразилия.

В частта B2B от събитието се даде възможност на фирми и клъстери да се срещнат помежду си и да се определят възможностите за трансгранично и междусекторно сътрудничество.

Източник: Клъстер Зелен Транспорт