Предизвикателствата в развитието на жп транспорта обсъждат на форум в София

Железопътен форум на тема „Предизвикателства в развитието на железопътния транспорт“ ще се състои в София от 13:00 до 18:30 часа в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) на ул. „Г. С. Раковски” № 108. Това съобщиха от Асоциацията на българските авиокомпании. Форумът се организира от Научно-техническия съюз по транспорта (НТСТ) и Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) и е под патронажа на министъра на транспорта Георги Гвоздейков.
Очаква се транспортният министър да отправи приветствие към участниците във форума. На събитието ще бъдат представени доклади на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). От транспортното министерство ще дадат информация за политиките и действията на правителството за модернизацията на българските железници до 2030 г. Докладът на БДЖ ще бъде за доставка на нов подвижен състав за железниците, а на НКЖИ – за състоянието и проблемите на основните им инфраструктурни проекти.
В края на септември от Министерството на транспорта съобщиха за нова информационна система, която ще подпомага планирането и управлението на влаковото движение в страната. Системата за управление на влаковата работа (СУВР) е разработена по европейски проект и представлява едно от най-съвременните софтуерни решения в тази област.