Предложение до българското правителство и политическите сили в 46-то Народно Събрание

Днес, 14 юли 2021, в София на кръгла маса на тема „Автомагистрала „Рила“ – свързаност, коридори, перспективи“ бяха обсъдени възможностите за проектирането и изграждането, а също така и ефекта и ползите от ускорената реализация на АМ „Рила“ (Далечен южен обход на София), свързваща трите основни магистрали в страната („Хемус“, „Тракия“ и „Струма“), градовете Ихтиман, Самоков, Дупница и Кюстендил с границата със Северна Македония (Гюешево).

След представените презентации и проведените дискусии от участниците в кръглата маса – неправителствени организации, представители на строителния бизнес, проектанти в  строителството, експерти по безопасността на движението и с участието на представители на МРРБ и държавните институции се обединихме до следните констатации и предложения:

  • Проектът за автомагистрала „Рила“ дава възможност за свързването на трите големи магистрали („Хемус“, „Тракия“ и „Струма“), както и създава пряка връзка с РС Македония;
  • Той ще подобри съществено екологичната обстановка и ще повиши до голяма степен пътната безопасност;
  • Ще разтовари движението в София и другите населени места в района на АМ „Рила“, като изкара извън тях предимно тежкия транспортен трафик;
  • Ще окаже положително влияние върху товарния автомобилен транспорт, като съкрати разстоянията и времепътуването.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

  • В програмата за строителство на основните пътища на Република България проектът да се промени от планирания скоростен път в автомагистрала, което ще повлияе върху ефективността на свързаността между основните автомагистрали в страната и северно-македонската граница по отношение време на придвижване, натовареност на пътя и безопасност на движението
  • МРРБ и Агенция „Пътна Инфраструктура“ да започне процедура по допълване и актуализация на съществуващия проект.
  • Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения да предприеме необходимите действия за включване на проекта в програма „Транспортна свързаност“ – приоритет Б
  • Да се предприемат действия за определяне формата на финансиране на проекта и да се определят сроковете за неговото изпълнение.
  • Стратегическите документи, които имат отношение към реализацията на пътната инфраструктура на България, следва да се актуализират и синхронизират. Планът България 2030, Националната концепция за пространствено развитие, ОП „Транспортна свързаност“. следва да имат съвместими цели, срокове за реализация и ресурсно обезпечаване.

От участниците в кръглата маса „Автомагистрала „Рила“ – свързаност, коридори, перспективи“

София,  14.07.2021 г.

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…