Премахват оборудване на Пристанищен терминал Бургас­-запад

Премахват оборудване на Пристанищен терминал Бургас­-запад

Премахват оборудване на Пристанищен терминал Бургас-запад

Правителството прие предложение, отправено от концесионера на „Пристанищен терминал Бургас-запад” за премахване на пристанищно оборудване. Става въпрос за отстаняването на три челни товарачи (кошотоварачни машини).

Предвид закупуването на нова мобилна пристанищна техника от страна на концесионера, посочените кошотоварачни машини са неизползваеми за извършването на пристанищни услуги. Вследствие на продължителната интензивна експлоатация машините са напълно амортизирани. По-нататъшното им ползване би създало затруднения и опасности в работата, а възстановяването им е нецелесъобразно поради техническата непригодност на почти всички части и възли.

С премахването на трите машини значително ще се оптимизира и подобри логистиката на складиране на приеманите за обработка товари, като се увеличат откритите складови площи в Пристанищен терминал Бургас-запад. Ще се постигне функционалност, ефективност и сигурност при управлението и експлоатацията на обекта на концесията, твърдят от пресцентъра на МС.

Източник: Логистика.бг