Проектът ”Зелените трамваи търсят своя дом“

 

Инженер Цанко Симеонов, ръководител на проекта "Зелените трамваи търсят своя дом“, разказа повече за него пред БНР.
Целите са да популяризира запазените и възстановените исторически трамваи и да изследва възможностите за трансформиране на бившето трамвайно депо „Клокотница“ в културен център с музей на градския транспорт.

"От юли досега успяхме да реализираме едно прекрасно пътуване с историческия трамвай, зеления трамвай. Реализирахме една двуседмична изложба в градската градина пред Народния театър. Разработихме четири тематични маршрута и сега предстои да представим това, което сме направили за нашето виждане за трансформирането на първото трамвайно депо в София в Културен център "Музей на градския транспорт“, каза Цанко Симеонов.

Той посочи, че проекта намира изключително широка обществена подкрепа.

"Много хора ги подкрепят и ние сме благодарни за това, защото това среща нашите виждания с вижданията на хората и мисля, че ние работим в правилната посока",

Той изрази надежда, историческите трамваи да запазят своето място, да бъдат възстановени и да намерят своето място в трамвайното депо "Клокотница“.

Проектът “Зелените трамваи търсят своя дом” е разработен от сдружение “Градски транспорт и инфраструктура”, съвместно със сдружение 365 и Чешки център в София. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа 2016, Приоритетна област 2: Подкрепа за създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града.

Източник: http://sofia.dir.bg, 13.09.2016г.