Проф. Олег Асенов: След две години ще видим дали държавата може да управлява тол системата

Визитка

Проф. Олег Асенов е член на управителния съвет на АПИ от юли 2019г. Преди това беше директор на Национално тол управление, а по-рано е ръководил отдел “Управление на информационна система и инфраструктура” в АПИ. Бил е и външен експерт в еипа за внедряване на системата за електронно таксуване на пътищата.

Какво наложи даването на нови 140 млн. лв. на австрийската Kapsch, която изгради тол системата?

От 20 месеца Национално тол управление (НТУ) оперира системата в режим електронна винетка, а пет месеца и в режим тол. За това време успяхме да видим в каква степен ресурсите ни са адекватни за динамичното натоварване, което системата предполага, и да бъдат очертани някои проблеми. Един от основните е, че въпреки усилията и амбицията да съберем голям екип от ИТ специалисти, който да поддържа и оперира системата, това не можа да се случи. Защото в администрацията просто няма възможност да бъдат предоставени онези нива на заплащанe на ИТ специалисти със съответната експертиза.

Цялата наша стратегия беше основана върху това да се опитаме от ИТ пазара да привлечем специалисти с опит. За мен финансовият аспект не е водещият мотив, за да работя с желание – за мен това е най-голямото предизвикателство в цялата ми кариера. Но за един млад човек финансовият мотив е съществен.

Какви заплати им предлагахте и какви искат те?

Не мисля, че е много коректно да говорим за числа. Заплати два пъти по-големи от обичайните в държавната администрация, които са около 1500 лв. Но и те се оказаха недостатъчни за определени нива на експертиза. Все пак мисля, че постигнахме успех, защото имаме и в момента млади хора в екипа, които бързо навлязоха и са ключови играчи при експлоатация на системата и могат да работят с нея във всяко нейно кътче и всеки един елемент. Но те не са достатъчни, за да оперират и поддържат системата устойчиво. Затова в момента инвестираме дългосрочно, като целта е след 2 години да видим докъде сме стигнали и дали може да поемем цялостно оперирането, защото в самата поръчка към Kapsch има такава опция.

Колко хора не достигат?

Щатът на ИТ звеното е 63 човека, а в момента има 25, т. е. имаме 40% запълване. Тук е момента да спомена, тъй като имаше много критики, че сме създали един мастодонт от 900 човека в НТУ, който трябва да оперира системата, а сега се аутсорсват тези услуги. Към момента НТУ има 787 човека, от които контролните екипи са 684. На практика 80% от този мастодонт е контролен орган, който се самоиздържа – тол полиция, център за денонощна верификация на нарушенията (20 човека), както и т.нар. оперативно правоприлагане, това е юридическия екип който се занимава с жалби, с целия наказателно-процесуален процес. Само за юли през ПОС терминалите в колите (без електронни фишове и актове), директно са вкарали 1.4 млн. лв. бюджета от компетансаторните такси, които тол контролът е събрал.

Ако на годишна база са нужни 20 и няколко милиона за издръжка на НТУ, то контролният орган ги осигурява тези средства.

Има и 100 човека, които се занимават с търговското и техническо опериране на системата. Това е цялата работа и взаимодействие с национални доставчици, доставчици на декларирани данни и контактния център, който обслужва нашите клиенти за маршрутни карти.

Затова смятам, че персоналът на НТУ е оптимизиран. Въпреки това имаме съвсем реална перспектива да направим редукция най-малко със 100 работни места – от 900 на 800, което ще спести няколко милиона на година на бюджета от разходи за работни заплати. Ще бъдат редуцирани и незаетите щатове за компютърни специалисти.

Но те ще се компенсират с тези 28 млн. лв. на година, които ще се плащат на Kapsch по новия договор.

Да, те ще се компенсират, но ние казваме, че търсим не просто да дадем пари, а да видим, давайки тези пари за точно конкретни услуги, които са много добре описани, по какъв начин ще се отрази това на структурата на НТУ и какви икономии от преструктурирането може да бъдат постигнати. Процесът не е една стъпка, а се подхожда системно.

Как ще повлияе този договор на събраните приходи за пътна инфраструктура? Имаме 28 млн. лв. към Kapsch. След това още 20 и няколко за издръжка. Общо около 50 млн. лв. годишно ще са разходите.

За първите години искаме разходът да бъде до 15% от приходите, с опция в годините да намалява. Държави, с които винаги ни слагат да се сравняваме, да речем Франция, е 18% от прихода, в Германия е повече. При приход от 500 млн. лв., който е реалистичен, дори и при тези тарифи

За 2020 г.?

За 2020г. приходът ще бъде 450-480 млн. лв.

Все още ли? Когато получихме данните за първите месеци, видяхме, че приходите са по-ниски от очакваното.

Имаме нарастване на постъпленията от тол такси. Ще има и един годишен приход от 15-18 млн. лв. от компенсаторни такси, събрани на пътя. Лесно може да се сметне, че 15% от 450 млн. лв. са повече от 60 млн. лв. Така че влизаме в стандарта, който сме си задали, за поддръжка на системата.

Кога беше дадено предложението за тази нова процедура? Кога беше взето решението, съгласувано ли е с министъра и зам.- министъра на регионалното развитие и правителството?

За всички процедури, които правим като обществени поръчки, има заповед на министъра, с която процедурите се съгласуват. По тази обществена поръчка интензивно е работено последния месец. С ИТ екипа сме правили подготовка месеци преди това, защото специфицирането на дейностите не може да стане за един ден.

Не смятате ли, че настоящият договор и процедура нарушава досегашните ангажименти на държавата да оперира сама тол системата? Нямаше ли да има повече интерес от международни компании при вариант с опериране на системата?

Не мисля, че има такава директна връзка или пък промяна в процедурата. По отношение на новата процедура са дадени съответни аргументи защо и по какъв начин, мотивите са публично достъпни, всеки може да ги прочете. Законовият ред е спазен, съответно всички и формални, и съдържателни моменти в описанието и мотивацията са дадени. Не познавам такава тол система, при която поръчката да е обявена и с опериране, освен ако не е дадена на концесия.

В Чехия например се смени за три години два пъти изцяло системата.

Любопитно е, че споменавата Чехия, там също Kapsch са я изградили

В момента са Skytoll.

Имаше поредица от знаци за проблем с оперирането от страна на АПИ. Миналата година имаше писмо от председателя на УС на АПИ Георги Терзийски за съдействие за оперирането на винетките до Kapsch, което е по-лесна от тола. Тогава защо се наложи да се иска съдействие?

Първо искам да кажа, че електронната винетка изобщо не е по-проста от тази за тола, защото тя работи 100% в реално време. Ако една тол декларация, националният доставчик може да ни я изпрати до определено време и тя може да бъде обработена след още определено време, то електронната винетка трябва да бъде активирана за 5 минути.

А съдействието на Kapsch се наложи за това, че имаше сериозна заявка да наемем висококвалифициран екип, но не можехме да го привлечем. Реално наехме 1-2 ма човека.

В текста на процедурата е посочено, че една от задачите е “интеграция между системата и националните доставчици за услуги”. Как се интегрираха досега доставчиците на услуги без съдействието на Kapsch?

Доставчиците ги интегрирахме, докато още имахме действащ договор с Kapsch. В този смисъл сме се възползвали от действащия договор, за да работим съвместно с експертите на Kapsch. Последната интеграция беше направена едновременно на два национални доставчика на услуги и пет доставчици на декларирани данни през януари и февруари.

Всички резултати от интеграцията бяха обсъдени и представени на нашия консултант от Световната банка на семинар, където бяха потвърдени резултатите, за да бъдат издадени сертификатите за интегриране.

Няма ли конфликт на интереси, че първият национален доставчик на услуги (НДУ) – “Интелигентни трафик системи”, беше подписал договор непосредствено преди финалните условия да бъдат публикувани (към момента имаше само временна и проектна на условията на сайта – бел.ред.), а той работи и си партнира с Kapsch от много години? Няма как това да не събуди съмнения.

Технологични лидери на пазара е нормално да бъдат търсени от много компании. Имаме и други примери и в европейски мащаб, че има много доставчици, които си партнират с доставчици на технологични решения като Kapsch или Toll for Europe.

Те подписват договор един ден преди да се финализират условията. На 19 декември 2018г. беше публикувана финалната версия. Тяхното решение за сключване на договор с АПИ е от ден преди това. Т.е. те не са ли имали преференциална информация тогава?

Поне по това, което си спомням от този момент като външен консултант, ние няколко месеца по-рано публикувахме проект на общите условия и седмица след това получихме предложението от ИТС. Което означава, че те са имали възможност да се подготвят и време за интеграцията. Който се интересува и който иска да е в пулса на пазара, е в пулса на пазара.

Въпросът е, че те са в пулса на пазара, защото работят с фирмата, която работи с Вас.

Аз търговските взаимоотношения между компаниите не мога да ги контролирам или управлявам.

От няколко места и източници се чува едно име. Чували ли сте в контекста на работата си в АПИ името на Иван Мирински?

Не. Нито съм го чувал, нито го познавам този човек.

Интервюто взе Мила Чернева

Източник: capital.bg

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…