Прокуратурата е за отмяна на решението за скъпите винетки

 

Поскъпването на винетките от 1 януари може да бъде обявено за незаконно. Очаква се решение на съда. Министър Лиляна Павлова заяви, че МРРБ ще обжалва.
Това се случва, след като вчера Върховна административна прокуратура (ВАП) излезе със становище, че жалбите срещу увеличението на цените на винетките са основателни и разпореждането за това трябва да бъде отменено.

Постановлението на Министерски съвет, с което цената на стикерите за леките коли се увеличи от 67 на 97 лева, беше обжалвано от Центъра за законодателни оценки и законодателни инициативи, защото е направено "потайно, без обосновка и без обществено обсъждане".

Очаква се Върховният административен съд да се произнесе в едномесечен срок – до 14 юли.

"Поради големия обществен интерес", от пресцентъра на държавното обвинение публикуваха мотивите на прокурора по делото. В него се казва, че жалбите са допустими и следва да бъдат уважени, защото са подадени от лица с правен интерес.

Прокурорът посочва, че съгласно Закона за пътищата размерът на таксите се определя от МС с тарифа по предложение на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Предложението до МС обаче не е изготвено съвместно, а еднолично от регионалния министър.

Според изискванията е трябвало да има обсъждане на проекта, каквото в случая изобщо липсва. Няма приети представени след публикуване на проекта и мотивите, предложенията, становищата и възраженията по проекта, при заявен от жалбоподателите интерес от участие в нормотворческата дейност на държавния орган, мотивира се обвинителят още. Няма и обсъждане на постъпили такива от МС, видно от приетия по делото стенографски запис от заседание на 11.11.2015 г.

Също така от изготвената по делото съдебно-техническа експертиза е видно, че не може да се установи еднозначно дали са били налични мотивите по проекта на сайта на МРРБ към 26.10.2015 г.

Процедурата по приемане на нормативния административен акт е разписана императивно в защита на публичния интерес, ето защо допуснатото нарушение е съществено и е самостоятелно основание за отмяната му, допълва прокурорът. .

Не е спазено и изискването на разпоредбата, съгласно която министърът – вносител да я е изпратил за съгласуване на органите, чиито правомощия са свързани с предмета на регулиране – МФ, МВР, МТСГ, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и др.

Липсват и мотиви

"Доводите в доклада на министъра на регионалното развитие за необходимост от осигуряване на дългосрочно и предвидимо финансиране за реализиране на смислена, последователна и устойчива политика по отношение на пътищата не могат да заместят липсата на обоснованост на причините, които налагат приемането на акта, на целите, които се поставят, на финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба и на очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива", пише още в мотивите.

Според прокуратурата винетна такса е вид проста държавна такса, за която важи изискването да бъде определена въз основа на материално-техническите и административни разходи по предоставяне на услугата.

"Такава обосновка по административната преписка липсва. Доклади от Пътната агенция и от данните в Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в РБ 2016-2022 г. по-скоро отхвърлят, отколкото да подкрепят довод за необходимост от повишаване на размера на винетните такси, тъй като не кореспондират с довода за покриване на финансов недостиг от поне 600 млн. лв., тъй като очакваните постъпления ще са в порядъка от близо 300 000 хил. лв.", обобщава държавното обвинение.

Павлова: Всичко е законно, ще обжалваме

Междувременно министър Лиляна Павлова коментира пред журналисти, че решението на съда се очаква чак другия месец и дотогава делото не е предрешено.

„Обжалването касае процедурата по приемането на постановлението, дали процедурата по Акта на Министерски съвет е спазена от гледна точка на процедура, срокове и публичност, а не по ценообразуването. Каквото и да е решението, ако е в полза на държавата, постановлението остава в сила, ако не – ние ще обжалваме на тричленка”, обясни министърът, цитиран от "Фокус".

Павлова подчерта, че решението няма да влезе в сила веднага, тъй като подлежи на обжалване.

Тя беше категорична, че процедурата е проведена законосъобразно, като е спазена нормативната уредба на Министерски съвет за приемане на актове на съвета.

Източник: http://smart.dir.bg/dnes/news, 15.06.2016г.

автобус с деца катастрофира
Автомобилен транспорт

Автобус с деца катастрофира до Търговище

юни 14, 2024

Автобус с деца е катастрофирал близо до Търговище. Няма пострадали деца при инцидента. Катастрофата е станала малко след 12:00 ч., като автобу…

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…