Разработване на устойчиви и безопасни транспортни системи включени в покана за набиране на проекти по програмата „Дунав“ 2014-2020

С решение на Комитета за наблюдение на програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 е обявена Първа покана за проектни предложения. Тя се състои от два етапа – подаване на заявление за интерес и подаване на пълен формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати.

Първият етап на кандидатстване, чрез подаване на заявление за интерес до Съвместния секретариат на програмата  е отворен до 03 ноември 2015 г. Проектните предложения трябва да касаят следните тематични приоритети:

1. „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“: насърчаване на иновациите, трансфер на знания и предприемачество;
2. „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“: Опазване и управление на природното и културното наследство и ресурсите в Дунавския регион;
3. „Подобрена свързаност и енергийна отговорност на Дунавския регион“: разработване на устойчиви и безопасни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност;
4. „Добре управляван Дунавски регион“: Специфична цел 4.1 Подобряване на институционалния капацитет за справяне с основните предизвикателства пред обществото. 

Очаква се вторият етап на кандидатстване в Първата покана за предложения по програмата да бъде отворен за подаване на формуляри за кандидатстване през април – май 2016 г.

Градски транспорт

В Младост 4 си паркират под прозорците, пазят си място със стари гуми

Паркирането в столичния район „Младост“ е толкова проблемно, колокото и в останалите райони на София. Там обаче са си въвели вътрешни правила. Паркомястото се запазва със стара гума. За нередностите […]

Воден транспорт

Оборудваме речните и морски пристанища със съоръжения срещу експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране […]

ЖП транспорт

Интермодалната логистика Изток-Запад ще увеличи железопътните превози между Азия и Европа

Интермодалната логистика изток-Запад, разработчикът на Източно-Западната порта (EWG) и казахската EuroTransit Group подписаха споразумение за увеличаване на железопътния товарен трафик между Азия и Европа и за да се направи възможен […]