Ремонтът на булевард „Европа“ предизвиква въпроси отново за качеството на столичните строителни проекти

знак за предупреждение за ремонтни дейности

Възникналата неравност на бул. “Европа”, която е резултат от ремонтните работи през юни 2023 г., предизвика недоволство сред гражданите и призиви за отговорност от страна на Столична община. Въпреки сключеното споразумение с Агенция “Пътна инфраструктура” за съвместно финансиране и поддържане на пътната инфраструктура в столицата, общината е тази, която носи отговорността за качеството на извършените дейности.

Според утвърдените документи, Столична община не само че трябва да финансира, но и да организира, възлага и осъществява контрола над строителните и поддържащи дейности на територията на града. Причинените проблеми в тази част на булевард “Европа” са пример за пропуски в този контрол. Това подкопава отново доверието в общинските институции и поражда въпроси за ефективността на изразходваните средства.

Общината е длъжна да осигури безопасността и комфорта на пътуващите, поддържайки пътната инфраструктура в съответствие със стандартите и очакванията на гражданите. Настоящият инцидент показва, че този ангажимент не е изпълнен, което засяга ежедневието на всички, използващи въпросния участък от булевард “Европа”.

поддутина след ремонт на булевард Европа в София
След ремонт на отсечка от булевард Европа има поддутина

Изправена пред тези обстоятелства, общинската администрация трябва да предприеме незабавни действия за отстраняване на дефектите и да гарантира, че подобни ситуации няма да се повтарят в бъдеще. В крайна сметка, отговорността за подобряването на инфраструктурата и качеството на живот в града е колективна, като изисква прозрачност, отчетност и ангажираност от страна на всички заинтересовани страни, предават от Агенция пътна инфраструктура (АПИ).

блокада на полскит ефермери и шофьори
Автомобилен транспорт

Европейската комисия се обръща срещу Полша заради блокадата на украинската граница и заплашва със съдебни мерки

декември 4, 2023

Европейската комисия критикува остро блокадата на украинската граница от полски камиони и фермери и предупреди за възможни съдебни дейст…