Сертификати форсмажор спестяват неустойки заради блокадата на границата

Поради стачните действия на гръцките фермери и невъзможността за преминаване на товарни автомобили, се очаква да възникнат проблеми между български и чуждестранни фирми с техни партньори, свързани с ненавременното изпълнение на сключени външнотърговски договори.

Затова предприемачите могат да си издадат сертификати форсмажор.

Такива сертификати се издават от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в качеството си на независима, международнопризната организация, поради което тези документи се приемат като доказателство от международните и българските арбитражни институции.

Сертификатите удостоверяват настъпилото събитие и се представят пред партньорите за освобождаване от отговорност при забава в изпълнението на договори. Така се спестява плащането на неустойки.

Палатата издава такива сертификати, като се основава на официален документ, издаден от независим орган (министерство, общински власти и др.), доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието.

За улеснение на предприемачите, БТПП е изпратила писма до съответните ресорни министерства за осигуряване на такъв общ официален документ, в който да се съдържа справка, характеризираща събитието и периодите, през които са били затворени гранични пунктове на българо-гръцката граница.
Документът ще може да се ползва от всички фирми, засегнати от блокадата.

Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.

Източник : www.news.bg

Автомобилен транспорт

Обходният път на Бургас ще струва по-скъпо от строежа на магистрала „Хемус“

Започна строителството на северния обходен път на Бургас, съобщи агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Трасето с дължина от 4.7 км и ще струва 57 млн. лв. с ДДС. Това означава, че […]

Въздушен транспорт

Христина Янкова ще е новият председател на борда на „Летище София“ ЕАД

Христина Янкова ще е бъдещият председател на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД. Това е окончателното решение на Комисията за номиниране, която я класира на първо място в проведения […]