Сертификати форсмажор спестяват неустойки заради блокадата на границата

Поради стачните действия на гръцките фермери и невъзможността за преминаване на товарни автомобили, се очаква да възникнат проблеми между български и чуждестранни фирми с техни партньори, свързани с ненавременното изпълнение на сключени външнотърговски договори.

Затова предприемачите могат да си издадат сертификати форсмажор.

Такива сертификати се издават от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в качеството си на независима, международнопризната организация, поради което тези документи се приемат като доказателство от международните и българските арбитражни институции.

Сертификатите удостоверяват настъпилото събитие и се представят пред партньорите за освобождаване от отговорност при забава в изпълнението на договори. Така се спестява плащането на неустойки.

Палатата издава такива сертификати, като се основава на официален документ, издаден от независим орган (министерство, общински власти и др.), доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието.

За улеснение на предприемачите, БТПП е изпратила писма до съответните ресорни министерства за осигуряване на такъв общ официален документ, в който да се съдържа справка, характеризираща събитието и периодите, през които са били затворени гранични пунктове на българо-гръцката граница.
Документът ще може да се ползва от всички фирми, засегнати от блокадата.

Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.

Източник : www.news.bg

Градски транспорт

Готвят ново орязване на градския транспорт в София

От гражданската организация „Спаси София“ са против готвеното съкращаване на градския транспорт в София. Идеята за намаляване на градския транспорт е обявена в доклад, внесен в Столичния общински съвет от […]

Автомобилен транспорт

Eнергото ще може да прекъсва зареждането на електромобилите

Масовизацията на електромобилите е сериозна заплаха за електропреносните мрежи в Европа, твърдят два независими доклада, изготвени от британския и австрийския енергийни регулатори. Във Великобритания Ofgem дори разработи предложение електропреносните компании да […]

Автомобилен транспорт

Отлагат „Пакет Мобилност“ до края на октомври

Прилагането на „Пакет Мобилност“ по отношение на спорните въпроси се отлага до края на октомври. Това е второто „негласно удължаване на периода, в който фирмите няма да бъдат санкционирани за […]