София очаква 5 нови трамвая

Столичен електротранспорт ЕАД и Железопътни превозни средства PESA Бидгошч АД (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA) подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка за доставката на 5 нови трамвая с нисък под за междурелсие 1009 мм.

 

Фирмата беше избрана след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение №361/11.06.2015 г., на Столичен общински съвет. Средствата необходими за закупуването на 5 нови трамвайни мотриси ще бъдат осигурени чрез заем на Столична община от  Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ). Стойността на договора е в размер на 8 499 500,00 евро. Срокът за изпълнение на договора е седем месеца.                                    Източник : wwwlogistika.bg                                                                                

 

 

Автомобилен транспорт

Европа се нуждае от зарядни станции

ACEA: Европа няма достатъчно станции за зареждане, за да отговори на нарастващото търсене на електрически превозни средства. Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) стигна до заключението, че инфраструктурата за зареждане […]

Въздушен транспорт

Съветът по транспорт към БСП: Само неотложни мерки сега ще запазят работните места в сектора

На няколко сектора ще бъде разделен Съветът по транспорт, информационни технологии и съобщения към Националния съвет на БСП. Железопътният транспорт, автомобилният, водният и въздушният са диференцирани като категории под шапката […]