Списък на влаковете които БДЖ спира от 12 Януари

Отменят се влак №
 
382 Русе -Гюргево север
383 Гюргево север – Русе
20131 Враца 04:30  – Плевен 06:47
20133 Враца 06:30 – Горна Оряховица 10:30 
70300 Мездра  -Враца 
70220 Мездра 05:55 – Враца 06:13
30300 Карлово  – Златица 
30211 Златица 05:10 – Карлово 06:40
30111 Пирдоп 08:04 – Карлово 09:27 
30113 София 13:30 -Карлово 16:54 
30114 Карлово 06:58 -Пирдоп 08:22
30116 Карлово 13:05 – София  16:32
30117 София 19:50 – Карлово 22:59
30118 Карлово 17:14 – София 20:39
30133 Карлово – Сливен 
30140 Сливен 07:15 -Димитровград Север 10:49
30141 Стара Загора 04:25 – Сливен 06:54
30143 Карлово 07:00  – Тулово 08:34
30230 Тулово 05:16 – Карлово 06:48
30232 Тулово 09:00  – Карлово 10:33
30234 Сливен 09:50 – Стара Загора 12:20
40201 Горна Оряховица 11:00 -Плачковци 12:29
40208 Плачковци 16:50 -Горна Оряховица 18:17
40210 Горна Оряховица 20:02 – Бяла 21:05
40282 Плачковци – Горна Оряховица 
42203 Габрово 07:15 – Царева Ливада 07:47
42204 Царева Ливада 08:00 -Габрово  08:33
42207 Габрово 11:30 – Царева Ливада 12:00
42208 Царева Ливада 12:10  – Габрово 12:41
42213 Габрово 16:35 – Царева Ливада 17:05
42214 Царева Ливада 17:17-Габрово 17:48
42215 Габрово 17:52 Царева Ливада 18:23
42216 Царева Ливада 18:35 – Габровo 19:07
42217 Габрово 20:55 – Царева Ливада 21:25
42218 Царева Ливада  21:40 – Габрово 22:13
40104 Стара Загора 13:30 -Плачковци 15:22
40107 Горна Оряховица 17:15 – Стара Загора 20:42
40108 Стара Загора 19:06 – Горна Оряховица 22:30
40131 Бяла 05:30 -Стара Загора 
70102 Мездра 11:00 -Видин Пътническа 15:06
70101 Видин Пътническа 10:30 – Мездра 14:09
71234 Монтана 14:00 – Бойчиновци 14:16
71235 Бойчиновци 13:12 – Монтана 13:27
72205 Лом 11:33 – Брусарци 12:00
72206 Брусарци 12:33 -Лом 13:01
80103 Пловдив – Зимница 
80104 Зимница – Чирпан 
80107 Чирпан – Ямбол 
80110 Стара Загора – Чирпан  (Нова Загора -Чирпан  от 12.01. до 21.01.2015)
82242 Ямбол -Стара Загора 
20322 Плевен 10:36 – Мездра 12:23
 
*За повече информация www.bdz.bg и всички жп бюра в страната.
* БДЖ ПП запазват правото си да правят промени при необходимост!
Източник: БДЖ